China ABC

Silang posetio svoju majku

Od 10-tog do 12-tog veka pre naše ere, tokom perioda dianstije Songa u istočnoseveru Kine se nalazi još jedna vlast nacionalne manjine koji se zove "Liao". Između obe dve države često se zbili ratovi.

U dinastiji Song ima porodicu "Jang" čiji su svi članovi vojni oficiri države Songa.

Jednog puta, država Liao je izvršio zaveru da pozove cara države Songa da dođe u Liaou za mirvne pregovore. Da bi čuvao cara, najstariji sin porodice Jang pretvarao je na cara i sa ostalih 7 bratova otišao u državu Liao. Oni su naišli na napad države Liao u kojem je poginula tri članova Janga. Jang Silang je uhapšen. Silang nikoga nije kazao da je Jang Silang.

Od 10-tog do 12-tog veka pre naše ere, tokom perioda dianstije Songa u istočnoseveru Kine se nalazi još jedna vlast nacionalne manjine koji se zove "Liao". Između obe dve države često se zbili ratovi.

U dinastiji Song ima porodicu "Jang" čiji su svi članovi vojni oficiri države Songa.

Jednog puta, država Liao je izvršio zaveru da pozove cara države Songa da dođe u Liaou za mirvne pregovore. Da bi čuvao cara, najstariji sin porodice Jang pretvarao je na cara i sa ostalih 7 bratova otišao u državu Liao. Oni su naišli na napad države Liao u kojem je poginula tri članova Janga. Jang Silang je uhapšen. Silang nikoga nije kazao da je Jang Silang.

Carica države Liao Sjiao Tajhou je mislila da je ovaj momak zgodan, želeći da uda svoju ćerku za njega. Silang i princeza su dobro živeli i imali su jednog sina.

Ratovi između dve države su nepredni. Posle 15 godina, država Liao je izvršio napad na Song. Silang i princeza su pratili caricu Sjiao Tajhoua u ratnom mestu. Država Song je poslao Jang Liulanga da bude general. Majka porodice Janga je zadužena za prevoz hrane u ratnom mestu. Jang Liulang je mlađi brat Silanga.

Čuvši da je svoja majka i brat došli, Silang želi da ih poseti. Ali prema vojnim odredbama, niko ne može da izađe iz granice bez mača carice Države Liaoa. Njegova žena je saznao ovu situaciju i obećala da mu pomogne. Ona je krala mač svoje majke i dao Silangu.

Silang je noseći mač stigao u granicu države Song. Video je svog brata i majku, plakajući. Vreme je brzo proletelo i Silang je morao da se vrati.

Carica Sjiao Tajhou je videla Silang kad je tek ulazio u granicu države Liao. Ona je veoma ljuta što je svoj zet bivši general države Songa sa odlukom da ga ubije. Princeza je odmah majci rekla mnogo dobro o Silangu. Carica nije ubila Silanga i dozvoli ga da se svake godine vrati kući da poseti svoju majku.