China ABC

Sirota iz porodice Džao

Od osmog do petog veka pre naše ere Kina se nalazila u periodu Čunćiu u kojem su ministri osnovali svoje zemlje, među njima je zemlja Đin. U toj zemlji ima dva najvažnija minitra, jedan je ministar za poslova u vezi sa svakodnevnim životom civila Džao Dun koji je veoma lojalan, a drugi je oficir Tu Angu koji je neprijatelj Džao Duna i traži priliku da Džaoa ubije.

Tu Angu je uložio sve moguće napore da skova zaveru i uverio cara u svoju lažnu optužbu Džao Duna. Zbog toga je car mislio da je Džao Dun neprijatelj zemlje i naredio da ubije njegovu porodicu uključujući i sve sluge ukupno više od tri sta ljudi. Snaja Džaoduna Džuang Đi je princeza i zahvaljujući ovom razlogu izbegavala ubitstvo. Ona se nalazila u zatvoru u carskoj palati.

Tada Džuang Đi je već trudna i rodila sina pod imenom ''sirota porodice Džao'' sa željom da osveti svoju porodicu. Saznavši da je princeza rodila bebu, Tu Angu je poslao sluge da čuvaju kapije carske palate i da želi da ubije bebu kad je imala sto dana.

Čeng Jing je prijatelj Džao Dun. On je doktor. Da bi spasavao ovu bebu, došao u carsku palatu pod lažem da leči bolest princeze. On je sakrio bebu u svom medicinskom boksu sa željom da mu izvese iz palate. Kad je došao na kapiju, general Han Đue koji je čuvao na kapiju našao ovu bebu, ali on je saučestvovao u nesreći porodice Džao Duna i ih slobodio. Zatim je izvršio samoubitstvo.

Tu Angu je saznao ovu situaciju i naredio da će ukoliko niko nebi predao ovu bebu, ubiti sve bebe ispod godinu dana. Čeng Jing i drugi prijatelji Džao Duna Gong Sun Vujao su razgovarali o tome, smatrajući da može da spasava bebu porodice Džaoa žrtvom bebe druge porodice. Inače Čeng Jing je imao jednu bebu koja je u istoj godini kao bebe porodice Džaoa i dao ga Gong Suna. Zatim se pretvario u prijavljača, kažeći da je beba sakrivena u kući Gong Suna. Ovako Tu Angu je ubio Gong Suna i deteta Čeng Jinga.

Tu Angu je veoma drago što je ubio sve svoje neprijatelje. Pošto on nema sina, smatrao je sina Čeng Jinga (u stvari sina neprijatelja Džao Duna) kao svojim sinom i učio ga Gongfu. Stanovnici zemlje Žina je optužili Čeng Jinga da prijavi Tu Angu da ubije bebu Džao Duna, a Čeng Jing ništa nije objasnio i gajio sirotu svog preminulog prijatelja Džao Duna.

15 godina kasnije, drugi lojalni general zemlje Đina Vej Điang se vratio domovini od ratnog mesta. Čuvši da je porodica Džao ubijena i Čeng Jing prijavljač, udario na Čeng Jinga. Čeng Jing je saznao da je Vej Điang prijatelj porodice Džaoa, rekao mu je istinu. Vej Điang je obećao da izvrši osvetu za porodicu. Kad Čeng Jing se vratio kući, pričao je siroti porodice Džaoa razlog ubitstva svojih roditelja. Sirota je odlučio da ide putem osvete.