China ABC

Likovi

Kada gledate pozorišnu predstavu pekinške opere, možete da uočite da postoje tipizirani likovi sa crvenim, belim, crnim I šarenim maskama. Tu su prekrasne boginje i junački generali. Ti scenski likovi veoma su važni u pekinškoj operi.

Šta su to likovi? Jednostavno rečeno, to su tipizirane uloge. One se odredjuju po prirodnoj pripadnosti čoveka, odnosno po polnoj, starosnoj i društvenoj pripadnosti i naravno po karakteru uloge i autorskoj proceni.