China ABC

Praznik ''Sastanak na mlečnom mostu''

Sedmog jula po kineskom lunarnom kalendaru je kineski narodni praznik ''Sastanak na mlečnom mostu''. Priča se da je u drevno doba nebo bilo pravo bez i jednog oblaka. Nebaskom caru je bilo dosadno ovako jednobojno nebo, te je naredio svojim 7 kćerkama da istkaju haljinu za nebo. Međutim tkanine svake od 7 kćerki su bile ili sive ili bele boje što je raznočaralo nebeskog cara.

Jednog dana najmlađa ćerka je u nebeskom parku primetila jedan cvet sa 7 boja. Ona je ubrala ovaj cvet i njegovim bojama obojila tkanine, i napravila šarenu haljinu. Sestre su odlučile da za vedrog vremena oblače nebo u belu haljinu, u kišno vreme sivu, a ujutro i suton šarenu haljinu. Saznavši to nebeski car se obradovano i dao najmlađoj ćerki ima ''Tkalja''.

Taklja je danonoćno tkala platno. Kada je umorna, ona bi preko prozora pogledala lepotu na zemlji. Jednog dana je primetila jednog momka na zemlji koji je uvek sam obrađivao zemlju i razgovarao samo sa volom. Ovaj momak se zvao ''Mlađi vo''. Jednog dana stari vo je rekao momku :''Sutra je 7.jul. Sedam kćerki nebeskog cara će doći na Zemlju na kupanja. Dok se one kupaju uzmi odelo najmlađe sestre ''Tkalje'' i ona će biti tvoja žena.

Sutra dana, momak ''vo'' se unapred sakrio u trsci. Malo kasnije stiglo je sa neba 7 kćeri nebeskog cara. One su skinuvši odeću skočile u reku. Momak ''Vo'' je izašao iz trske, uzeo odelo devojke 'Tkanje'' i potrčilo ka kući. Njegova trka je trgla 7 nebeskih lepotica koje su istrčale iz vode, našle svoje odelo i uzletele ka nebu. Jedino je devojka ''Tkanja'' panično stoljala na obali reke bez odeće. Momak ''Vo'' je zamolio devojku ''Tkanju'' da se uda za njega. Videvši da je momak ''Vo'' upravo ovaj u koga je zaljubljena, devojka se stidljivo poklonila. I tako su se momak ''Vo'' i devojka ''Tkanja'' venčali zahvaljujući posredovanju starog vola. Za dve godine bračni par je dobio jednog sina i jednu ćerku. Njihov život je bio srećan. Međutim, nebeski car je shvativši da je najmlađa ćerka ostala na Zemlji. Ljut car je poslao nebeske vojnike da je vrate. Momak ''Vo'' je tugovao zbog gubitka žene. On je noseći sa sobom sina i ćerku i uz pomoć starog vola trčao za devojkom ''Tkanjom''. Nebeski car je svojom gigantskom rukom stvorio bujnu mlečnu reku koja je razdvojila devojku ''Tkanju'' i momka po imenu ''Vo''. Odmah je doletelo bezbroj svrata koje su odmah izgradile mlečni most na reci, kako bi devojka ''Tkanja'' i momak ''Vo'' mogli da se sastaju. I tako 7.jula svake godine uveče, devojka ''Tkanja'' i momak ''Vo'' se sastaju na mlečnom mostu, i ova legenda traje u narodu sve do danas.