China ABC

Banket u Hongmenu

U drevnoj Kini bilo je mnogo vojnih priča o pobedi nejakih nad moćnim.

U 221.godini pre naše ere u istoriji Kine je osnovano prvo ujedinjeno feudalno carstvo Ćin. Zbog žestoke eksploatacije za vreme vladavine Ćin neprestano se pojavljivao ustanak naroda. U tom periodu dve od pobunjeničkih armija su se brzo razvijale. Jedna je pod vođstvom generala Sjan Juja iz carstva Ču, a druga je pod vođstvom nižeg činovnika Lju Bana iz ranog carstva Ćin.

Sjan Juj je bio oholi, tvrdoglav i dogmatičan, ali hrabar i ima visoku borbenu sposobnost. Lju Ban je lukav, ali je sposoban da izabere talentovane ljude. U borbi protiv Ćina, Lju Ban i Sjan Juj su se udruživali i pomogli jedan drugome. Njih dvojica su se dogovorili da ko je prvo uzeo Sjanjan--prestonicu carstva Ćin, biće imperator.

U 207.godini pre naše ere, Sjan Juj je u Đulu porazio glavne snage Ćinske armije, a Lju Banska vojska je uzela Sjanjan--prestonicu carstva Ćin.Uz inicijativu pomoćnika, Lju Ban je smestio svoju vojsku u Bašanu blizu Sjanjana i nije ušao u prestonicu. On je zatvorio imperatorski dvor , banku i druga važna mesta. Građani su se obradovali što se Lju Ban dobro odnosi prema ljudima i kod njegove vojske je stroga disciplina. Oni se nadaju da će Lju Ban biti imperator.

Saznavši da je Lju Ban prvo uzeo Sjanjan, Sjan Juj je veoma ljut i predvodio 400 hiljada vojnika i smestio ih u Hongmen blizu Sjanjana ( istočno od Lindonga u provinciji Šensi ) da bi ga preuzeo. Sjanjujev savetnik Fang Zen je savetovao Sjan Juja da uništi Lju Bana.

Čuvši ovu vest , Lju Banov savetnik Džang Ljan je smatrao da je svoja vojska veoma slaba i ne može se uporediti sa Sjan Jujevim snagama. Odlučio je da neće se direktno natjecati sa njima. Džang Ljan je zamolio svog prijatelja Sjan Boa-strica Sjan Juja da ga nagovori. Za tim Lju Ban sa Džang Ljanom i generalom Fang Kuejem lično ide u Hongmen . On je rekao Sja Juj-u da je došao u Sjanjan za odbranu ovog grada i dočeka Sjaj Juja kao imperatora. Sjan Juj je verovao Lju Banu i priredio banket u njegovu čast. Za vreme banketa Fang Zen se sedeo pored Sjan Juja i nekoliko puta ga je sugestirao da ubije Lju Bana. Ali Sjan Juj se ponašao da to nije video. Fang Zen je naredio generalu Sjan Džuanu da igra mačem pored banketnog stola s pokušajem da ubije Lju Bana. Sjan Bo--Sjan Jujev stric je otkrio njihovu zaveru i svojim telom sakrije Lju Bana. Sjan Džuan nije uspeo. U klitičnom momentu, Džang Ljan je pozvao generala Fang Kueja koji je odmah noseći sa sobom mač i štit ušao u banketnu salu i oštro kritikovao Sjan Juja. Sjan Juj se kajio. U to vreme Lju Ban se vratio u svoju kasarnu. Fang Zen se naljutio na Sjan Juja što je pustio Lju Bana.

Hongmenski banket je veoma čuvena priča u vojnoj istoriji Kine.

U 202. godini pre naše ere Lju Ban je na čelu Hanske vojske opkolio vojsku Ču u Hajsjau ( južno od Linbija u današnjoj provinciji Anhui). Sjan Juj je u ratu prinudno izvršio samoubitstvo. Lju Ban je postao imperator i osnovao drugo feudalno carstvo u kineskoj istoriji- dinastiju Han.