China ABC

Cao Guj učestvuje u bici protiv carstva Ći

Rat je po principu stvar vojskovođe, ali u vojnoj istoriji drevne Kine bio je jedan obični čovek koji je svojim bogatim iskustvima i talentima dobio borbu protiv inostranih neprijatelja. On se zove Cao Guj.

U epohi ratujućih država bilo je mnogo carstava. Nekoliko moćnijih od njih je želelo da postane hegemon. Jedna od njih je kneževina Ći. Zbog moćih vojnih snaga vladar kneževine Ći Huangong je u 684.godini pre naše ere napao na slabu kneževinu Lu. Vladar kneževine Lu Džuangong je spreman da učestvuje u smrtonosnom okršaju sa neprijateljima.

Napad kneževine Ći na Lu je izazvao gnev naroda kneževine Lu. Jedan obični čaovek koji se zove Cao Guj želeo bi da učestvuje u borbi protiv kneževine Ći. Drugi su mu rekli : Državnim poslovima upravljaju visoki funkcioneri države.Da li Vam je potrebno da pružite ruku?

Cao Guj je odgovrio: Nije sigurno da visoki funkcioneri imaju dobru ideju. Sada se država nalazi u kritičnom momentu, zar mogu da to gledam skrštenih ruku? Zatim je došao ispred kneževskog dvora zahtevajući da poseti vladara kneževine Lu. Cao Guj je zamolio vladara Džuangonga da mu dozvoli na borbu protiv kneževine Ći i pitao Džuangonga: Mi smo slabiji nego kneževive Ći.Na koji naćin pružimo otpor neprijateljima? Zatim je zamolio vladara da zajedno sa njim ide na ratište. Džuangong je dozvolio njegovu molbu. Njih dvojica sedeći u jednim vojnim kolima sa vojskom su krenuli.

Po običaju su na ratištu drevne Kine dve ratujuće strane poređene licem u lice. Na početku rata jedna strana udara u borbene doboše, to znači da drugoj strani proglasi rat, a druga strana se odaviza takodje udaranjem u borbene doboše. Ukoliko druga strana se ne odaziva, prva strana obično udara tri puta u doboše, zatim počnje ofanziva.

Vojska Ći je dva puta udarila u borbene doboše, a Cao Guj je sprečio odaziv. Kada je Ćijska vojska po treći put udarila u doboše. Odziva još nema. Ćijski vojnici su mislili da se plašila Lujska vojska i na nju su jurisali.

U to vreme Cao Guj je rekao vladaru Džuangongu : Sada možete uputiti naredbu za kontranapad.

Na položaju Lujske vojske odmah se čuje doboš za juriš. Vojnici su puni visoke borbenosti. Ćijska vojska nije mogla da odoli ofanzivi i poražena je.

Videvši da je Ćijska vojska poražena i pobegla. Džuangong bi hteo da naredi vojnicima da progone neprijatelje, a Cao Guj ga je sprečio i sišao sa kola da pažljivo gleda tragove koje su ostala neprijateljska kola. Zatim je rekao vladaru: Molim vas da uputite naredbu za progonjenje neprijatelja!

Dobivši naredbu Lujski vojnici su pokazali borbenu hrabrost i progonili nepriatelje sa teritorije kneževine Lu.

Lujska vojska je postigla pobedu u kontranapadu. Vladar Džuangong se divi Cao Guju kako sačuva prisustvo duha pred jakim neprijateljima.