China ABC

Bitka u Čangpingu

U IV veku pre naše ere odnosno u epohi ratujućih državica carstvo Ćin je sprovodilo reformu čime je postalo sve moćnije. U godinama vladavine imperatora Džaovanga, carstvo Ćin je postalo najmoćnije medju 7 velikih carstava.Bitka u Čangpigu je najčuvenija u istoriji pre konačnog ujedinjenja Kine pod vladavinom Ćina.

Carstva Han, Vej, Jan i Džao su Ćinski susedi. Ova 4 carstva su formirali labav savez u cilju sprečavanja ekspanzije carstva Ćin. Medju 4 carstva Džao je najmoćniji, a Vej najslabiji. Od 268.godine pre naše ere, carstvo Ćin je uputilo svoju vojsku da napadne carstvo Vej da bi ga prinudio da postane svoje vazalsko carstvo. Zatim Ćin je počeo napad na Han. Imperator Han se veoma plašio i odlučio da odustane od Šandana ( današnji Čangdži u provinciji Šansi) za zaključenje mira. Guverner Šandana Feng Ting je istupio protiv ovog rešenja. Ali za unapređenje objedinjenja carstva Han i Džao u borbi protiv Ćina, on je inicijativno Šandan poklonio carstvu Džao.

Imperator Džaoa nije bio dalekovid. Ne uzimajući nikakvu posledicu stavio je Šandan pod svoju vladavinu. Postupak carstva Džaoa izazvao je ogorčenje u carstvu Ćin. U 261.godini pre naše ere, Ćinski imperator je naredio generalu Van Ćianu da napadne na Šandan. Nije odolela neprijateljsku ofanzivu Džaoska vojska je odstupila u Čangping ( severozapadno od današnjeg Gaopinga u provinciji Šansi). Čuvši napad Ćinske vojske, imperator Džao je poslao glavne snage na čelu sa generalom Ljan Poom za otpor neprijateljima.

Ljan Po je stigao u Čangping i izvršio napad na Ćinsku vojsku. Ali Džaoska vojska je nekoliko puta naišla na poraz i imala velike gubitke. General Ljan Po je prema realnošću pravovremeno izmenio strateški kurs i odlučio da primeni odbrambenu taktiku. Na taj način je uzdržala Ćinsku vojsku.

U ovoj situaciji Ćinski imperator je zabio klin izmedju Džaoskog imperatora i generala Ljan Poa i mitio ministre Džaoskog carstva. Ujedno je širio laži da Ljan Po odbrani imajući za cilj kapituliranje pred carstvu Ćin,a Ćinska vojska se najviše plaši generala Džao Koa i tako dalje... Džaoski imperator je verovao laži i odmah je imenovao Džao Koa za vojskovođu u mesto Ljan Poa.

Džao Ko dobro zna vojnu teritoriju, ali nema praktična iskustva. Čim je stigao u Čangping, on je odmah izmenio odbrambenu taktiku generala Ljan Poa i uveo ofanzivnu politiku.

Ova vest je obradovala imperatora Ćina i preduzeo taktiku, to jest uhvati neprijatelje u klopku.

U 260.godini pre naše ere,Džao Ko je na čelu Džaoske vojske izvršio veliki napad na Ćinsku vojsku.U bici, Ćinska vojska se namerno povukla, a Džaoska vojska je progoni i najzad je upala u klopku Ćinske vojske. U to vreme Ćinska vojska je presekla veze Džaoske vojske sa svojim glavnim štabom i opkolila ju je.

Džaoska vojska je pretrpela veliki poraz, Džao Ko je ubijen. A Ćinska vojska je postigla konačnu pobedu u Čangping bici.

Bitka u Čangpingu je jedan od primera u vojnoj istoriji Kine. Istovremeno, ona je najraniji i najobimniji predudan opkoljavajućeg rata.