China ABC

Napad na carstvo Vej za spas carstva Džao

Sun Bin je čuveni vojni stručnjak u epohi ratujućih carstava. U mladosti on i Pan Đuan su učili kod jednog učitelja i zajedno služili carstvu Vej. Pan Đuan je zavideo Sun Binu na njegovom talentu i na sve načine ga je klevetao. Sun Bin je odrubljen kolenom i bačen u zatvor zbog Pan Đuana. Zatim je Sun Bina tajno spasao Tian Đi --general carstva Ći i naveo ga u carstvo Ći. Napad na carstvo Vej za spas carstva Džao je pričao o borbi izmedju Sun Bina i Pan Đuana.

Za vreme 4. veka pre naše ere odnosno u epohi ratujućih carstava,carstvo Vej je medju drugim carstvima rano je uvelo političke i vojne reforme čime je postepeno postalo moćnije i gutalo pojedinačna nejaka carstva. Bila su tada carstva koja imaju jednaku moć kao Vej. Oni su carstvo Ći istočno od Veja i carstvo Ćin zapadno od Veja. A ostala susedna carstva su nejaka.

Godine 368. pre naše ere uz podršku carstva Ći, carstvo Džao je poslalo vojnike da napadnu na Vejski vazal. Vejski imperator Huivan je poslao generala Pan Đuana da navodi oko 100 hiljada vojnika da napadnu na Handan- prestonicu carstva Džao. U ovoj situaciji carstvo Džao traži pomoć od carstva Ći.

Ćijski ministar Džou Đi istupao je protiv spasa, jer to bi izgubilo moć svoje zemlje, ali ministar Duan Ganlun je smatrao da ukoliko bi carstvo Vej pobedilo carstvo Džao, Vej bi postao još moćniji čime će biti formirana pretnja prema carstvu Ći, dakle je istupao za spas carstva Džao.

Ćijski imperator Vejvan je prihvatio predlog ministra Duana i poslao generala Tian Đija i savetnika Sun Bina sa 80 hiljada vojnika da spase carstvo Džao.

Analizirajući situaciju Sun Bin je zaključio da je armija carstva Vej veoma jaka. Direktna bitka sa njegovom vojskom bi carstvu Ći donela veliki gubitak.Sun Bin je smatrao da Ćijska vojska treba da koristeći priliku kada se Vejska elitna vojska nalazi van prestonice Daljan napadne na prestonicu carstva Vej. U ovoj situaciji Vejska vojska sigurno će biti prinuđena da se vrati za spas prestonice svoje zemlje. Samo na taj način može se rešiti kriza carstva Džao.

Radi uzimanja strateške inicijative, Sun Bin je odlučio da napravi lažnu pojavu da je Ćijska vojska slaba. Uz to Sun Bin je namerno poslao takozvane nesposobne starešine i vojnike da napadnu važni vojni grad Pinling carstva Vej. Bitka je završena porazom Ćijske vojske. Vejski general Pan Đuan je smatrao da je Ćijska vosjka veoma slaba i pojačao napad na carstvo Džao i ni u snu nije smisao da je Ćijska vojska napao Daljan, prestonicu svoje zemlje.

U medjuvremenu, Sun Bin je na čelu elitne jedinice direktno napao Daljan. Čuvši ovu vest, Pan Đuan je odmah povukao svoju vojsku sa fronta u carstvu Džao. Zbog dalekog puta i umora, Vejska vojska je pala u obruč vojske čiji je komandant Sun Bin i teško poražena.

Ćijska vojska je oslobodila Džao i oslabila moć Vej što je stvorilo taktiku u vojnoj istoriji Kine koja ima dalekosežni uticaj na buduće generacije.