China ABC

Pozajmi strele sa slamnim čamcima

Ovo je priča iz perioda tri vladavine. U trećem veku pre naše ere, Kina je podeljena u tri vladavine, Vej, Šu i Vu, one su odvojeno vladale Sever Kine, Jugozapad Kine i Jug Kine. Jedne godine, vladavina Vej je planirala da zbije rat protiv Vu i njena vojska je brzo stigla u severnoj obali reke Jangce. Vu-ova armija je tada stacionirala u drugoj obali.

Komandant kraljevine Vu-a Džou Ju je odlučio da uzvrat na udar Vej sa strelima. Njemu potreba 100 hiljada strela. Problem je to što kako može da dobije dovoljno strela u tolikom kratkom vremenu.

Džuge Liang, premijer kraljevine Šu tada je došao u posetu Vu-u. On je rekao da može da uzme taj broj strela u tri dana. On je znao da ne može da proizvodi toliki broj strela u tri dana, ali zamolio je svog dobrog prijatelja Lu Su, oficir kraljevine Vu da mu daje 20 čamaca. Svaki od njih je slamni u kojem se nalazi 30 vojnika. On je zatražio od Lu Su da neće pričati nikome šta se desio.

Prvi dan je prošao, pa i drugi dan. U trećoj noći, Džuge Liang je pozivao Lu Su da vozi čamcom. 20 čamaca je čvrsto vezano dugom uzicom. A Džuge Liang i Lu Su su izašli iz čamca i piju vino na obali. Vojnici kraljevine Vej je videli ove čamce, misleći da je armija kraljevine Vu počeo napad, počeli da streljaju prema čamcima.

Nakon završetka streljanja vojnika kraljevine Vej-a, Džuge Liang je naredio vojnike kraljevine Vu-a da sakupljaju strele čiji je broj iznosio preko 100 hiljada.