China ABC

Tian Đi u takmičenju konja

U 4-tom veku pre naše ere je period ''Džanguo'' u kojem se nalazi mnoge male kraljevine. Oficir u kraljevini Vej Sun Bing je naišao na poništenja svog kolega Pang Juan i otišao u glavni grad kraljevine Ći.

Sun Bing je imao ratni talenat i general kraljevine Ći Tian Đi je sazvao ga i naučio ratne politike od njega. Sun Bing je pričao tri dana i noći i Tian Đi ga je veoma poštvao i smatrao ga je kao visokim gostom. Sun Bing je veoma dirnuo i često je Tian Điju dao predloge.

Takmičenje konja je najčuveniji način zabave u kraljevini Ći. Svi, od kralja do ministara, vole da učestvuju u tim takmičenjima. Tian Đi uvek nije srećan i često pretrpeo poraze u takvim takmičenjima. Jednog dana, njegovi konji su porazili u takmičenju, njemu je veoma žao. Sun Bing je mu rekao:''možda mogu da vam pomognem, sledeći put kad ima takvo takmičenje, molim vas da me donesete.''

Drugi put Sun Bing je sa Tian Đijem došao u mestu takmičenja. On je saznao da su se konji podelili na tri nivoa po brzini trčenja, i konji na različitim nivoima imaju različite dekoracije. Ima tri takmičenja prema nivou brzine trčenja, i ukoliko bi dva konja na različitom nivou dobila pobedu, onda znači da je domaćin tri konja dobio pobedu takmičenja.

Sun Bing je Tian Điju rekao:''General, nemoj da brineš, imam trik čime će dobiti pobedu.'' Tian Đi je veoma drago i učestvovao u takmičenju.

Pre početka takmičenja, Tian Đi je prema triku Sun Binga dekorirao konja koji trči najsporije kao konja na prvom nivou i takmiči se sa konjem kralja Ći na prvom nivou. Naravno, Tian Đijev konj je porazio. U drugom takmičenju, prema predlogu Sun Binga, Tian Đi je dekorirao konja koji trči najbrže među njegova tri konja kao konj na drugom nivou i takmiči se sa konjem kralja Ćija na drugom nivou, rezultat je to što je Tian Đi pobedio, a na konačnom takmičenju, konj na drugom nivou takmiči se sa konjem kralja Ćija na trećem nivou, Tian Đi je takođe pobedio.

Kralj Ći je veoma iznenadio. Njega se zanima odkle su takvi dobri konji. Tian Đi mu je rekao da je njegova pobeda došla ne zbog boljih konja, nego zbog predloga Sun Binga. Kralj Ći je sazvao Sun Binga u palati. Sun Bing mu je rekao, jedna strana može da pobedi drugu stranu pod isti uslov ukoliko bi preduzela skladne mere. Kralj Ći je imenovao Sun Binga kao savetnik. A kraljevina Ći je u svim ratovima dobila pobede.