China ABC

Priča o Simen Baou

Simen Bao je rođen u 5.veku pre naše ere. Pošto je veoma talentovan, kralj ga je poslao u Jedi kao sreski načelnik. Čim je stupi na dužnost, on je pozvao lokalne ugledne starce i pitao ih da li su se susreli sa najmučnijom stvari. Stari ljudi su mu rekli da je najveća muka da svake godine moraju rečnom bogu pokloniti jednu devojku.

Jedi se nalazi pored reke Huanhe. Priča se da u reci živi rečni bog. Ukoliko meštani ne poklone mu devojku,voda reke Huanhe buja i potopi građane. Tako su funkcioneri lokalne vlade i čarobnica rado organizovali ceremoniju darovanja devojke.

Svake godine u ovom periodu takozvana čarobnica obilazi svako selo. Čim je srela lepu devojku,odmah predložila da ova devojka treba da bude supruga rečnog boga. Zatim je lokalna vlada nasilno odnela devojku i pruža joj devojačku spremu. Posle desetak dana došao je srećni dan za takozvanu svadbu. Tog dana devojka se dobro ulepšava. Ona sedi na jednoj slamarici. Zatim su ljudi slamaricu stavili na površinu reke. Slamica sa devojkom sporo se potonula u vodi. Nakon toga čarobnica je organizovala ceremoniju na kojoj je proglasila da je rečni bog oženio zadovoljavajuću suprugu. Čuvši to, Simen Bao nije imao naročitu reakciju, Stariji ljudi nisu polagali veliku nadu na novog sreskog načelnika.

Druge godine došao je dan svadbe rečnog boga. Čuvši vest o svadbi, Simen Bao je načelu vojnika sačekajući pored reke. Malo kasnije su došli bogataši i lokalni funkcioneri. Iza njih su izabrana devojka i čarobnica.

Tom prilikom Si Menbao je vojnicima naredio: Donosi mladu, da pogledamo da li je lepa devojka. Devojka je stala ispred Si Menbaoa. Pogledavši nju, Simen Bao se obratio svima : Nije lepa ova devojka. Nije je dostojna supruga rečnog boga. Ali danas je srećni dan rečnom bogu. Neka čarobnica mu saopšti da će svadba biti sutra. Uz naredbu sreskog načelnika, vojnici su čarobnicu bacili u reku. Nekoliko trenutaka nakon toga, Si Menbao je naveo: Dugo je otišla čarobnica, zašto nije se vratila, a nismo dobili odgovor rečnog boga. Neka pomoćnik čarobnice ide tamo da je požuri. Tako vojnici su izbacili u reku tri pomoćnika čarobnice.

Ovaj potez je začudio bogataše i lokalne funkcionere, takođe i sve ostale prisutne. U to vreme Simen Bao se ponašao veoma iskren i pošten kao da sačeka odgovor rečnog boga. Zatim je rekao: Verovatno je njih zadržao gostoljubiv rečni bog. Da li potrebno da tamo pošaljemo nekoga. Čuvši to, lokalni funkcioneri su se plašili i zamolili Simen Baoa da ih pusti.

Tom prilikom Simen Bao je glasno svima rekao: Čarobnica je tipični obmanivač. Ukoliko ubuduće ko će organizovati takozvanu svadbu, izbacićemo ga u reku da poseti rečnog boga. Simen Bao je svojim talentom dobro upravljao ovim srezom.