China ABC

Priča o Song Ju

U kineskoj istorji se nalazi važan pisac koji se zove Song Ju. Kažu da je on zgodan čovek. Song Ju je živeo u istom periodu sa čuvenim pesnikom Ću Juanom. Ću Juan je ostvorio stil književnosti ''Čuci''. Nakon što je Ću Juan umro, Song Ju je istaknut pisac koji ima smisla na tom stilu. Postoji jedan članak u tom stilu koji je pričao priču o Song Ju.

Ta priča je kazala da su Song Ju I Deng Tuzi ministri kraljevine Ču I imali bliske odnose sa kraljem Ču. Deng Tuzi je veoma ljubomoran na Song Ju I uvek kazao negativne reči o Song Ju. Jednog dana Deng Tuzi je kralju Ču kazao:''Song Ju je veoma zgodan i prosvetan kao I zaljubiv čovek. Zato vi ne mora da ga zove da vas prati kod unutrašnje palate u kojoj se nalaze brojne lepe konkubine.''

Kralj Ču je Song Ju zvao da bi potvrdio reči Deng Tuzi. Song Ju je odgovorio:'' Ja sam zgodan odmalena, a prosvetan zahvaljujući trudnim učenjem. Što se tiče zaljubivnosti, nikad nisam takav čovek''.

On je rekao:''Kraljevina Ču ima puno lepih devojaka, a mesto gde se nalaze najveći broj lepotica je moji zavičaj Čenli. A u Čenli-ju najveća lepotica je moj sused. Brojni momci u mom zavičaju zaljube u nje, a ona me je virila preko zida njene kuće tri godine. A ja nisam zaljubio u nje, zašto kaže da sam zaljubiv. U stvari, Deng Tuzi je zaljubiv čovek.

''Deng Tuziova žena nije lepa, a prvi put kad ju je video Deng Tuzi odmah je zaljubio na nje. Sada oni su imali 5 deteta.'', rekao je Song Ju.

U istoriji nije bilo mnogo zabeležja o Song Ju-u, ali on, kao naslednik književnosti Ću Juana, imao je veliki uticaj na kinesku književnosti.