China ABC

Foklarna pesma Cu iz sve strane

Čovek pretrpe poraz i situacija oko njega nije korisna za njega, to znači ''Si Mian Ču Ge'' u kineskom jeziku.

U 202-toj godine pre naše ere, prva feudalna dinastija Ćin je osnivana. Figure vojnika u provinciji Šansji koje su svetska kulturna baština su iz te dinastije. A druga svetska kulturna baština kineski zid je počeo da se izgradi u toj dinastiji.

Pošto vladar dinastije Ćin je mnogo potrošio u izgradnji luksuznih carskih palata i groblja i stanovnici su veoma siromašni. Revolucije su zbile. Preko 15-togodišnje vladavine, dinastija Ćin je propala. Nakon toga, dve snage su učestvovale u borbi za vladavinu države, jedna od njih je na čelu sa Liu Bangom, a jedna sa Sjiang Juom.

Sjiang Ju je general iz područja Ču. On je mnogo hrabri i imao smisla na rat. Liu Bang je pre propasti dinastije Ćin mali funkcioner. On je lukav i dobro znao ko može da mu pomogne. U borbi protiv dinastije Ćin, njih dva su prijatelji,a nakon što je dinastija Ćin propala, oni su postali neprijatelji.

Na početku snaga Sjiang Ju je veća. On je nazvao sebe ''Kraljem zapada Ču'', odnosno car, i imenovao Liu Bang ''kralja Han'' odnosno vasal. Liu Bang, da bi čuvao svoju snagu, lažno priznao vladavinu Sjiang Ju i tajno sakupljao kadrove i razvijao svoju armiju. Kasnije, snaga njihovih armija je slična.

Rat između Sjiang Ju-a i Liu Banga je trajao nekoliko godina, u istoriji se zove ''Rat Ču i Han''. Jednog puta, Sjiang Ju je porazio Liu Banga i uhapšio njegovog oca i ženu. Sjiang Ju je zahtevao od Liu Banga da podava taocom njegovog oca, i upozorio ga ukoliko bi odbio njegov zahtev, kuvaće oca Liu Banga. Iznenadno je što je Liu Bang odgovorio:''mi smo kao bratovi u borti protiv dinastije Ćina, a moj otac je takođe tvoj otac. Ukoliko bi kuvao našeg oca, nemoj da zaboravi da mi daje čašu supe.'' Sjiang Ju je oslobodio njegovog oca i ženu.

Rat između Liu Banga i Sjiang Jua se desio u području Hesjia. Nakon žestokog ratovanja, armija Liu Bang je okružila armiju Sjiang Ju. Iako je Sjiang Ju u slaboj situaciji, pošto ima armiju sa 100 hiljada vojnika, Liu Bang nije mogao da ga porazi odmah.

Jedne noći, Sjiang Ju i vojnici su čuli pesme koje su veoma popularne foklorne pesme u području Ču. Oni su veoma iznenadili i mislili da je Liu Bang već okupirao njihov zavičaj i uhapsio njihove civile. Vojnici su izbegli i ostali samo nekoliko stotina.

Inače, to je zavera Liu banga. On je organizovao svoje vojnike da pevaju tužnu foklornu pesmu Ču da bi pokvario stabilnost Sjiang Ju-ove armije.

Liu Bang je dobio uspeh na kraju, a Sjiang Ju je samoubio. Liu Bang je osnivao dinastiju Han koja je jedan od najprosperitetnijih perioda u istoriji Kine.