China ABC

Tri čoveka pretvaraju se u tigra

Ovog puta ispričaćemo vam ono što znamo o preklu idioma , što doslovno znači Tri čoveka pretvaraju se u tigra. Smisao ovog idioma bi na srpskom jeziku bio?Izrečna više od dvaput, laž postaje istina. U doba Zaraćenih dažava. To jest između 475. i 221. godine pre nove ere, mnoge kineske država Wei i država Zhao u jednom trnutku bile spremne da sklope savez. Kako je u to vreme bilo uobičajeno, kralj Wei-a morao je u Zhao da pošalje svog sina kao taoca i to u pratnji ministra po imenu Pan Cong. Pre nego što će njih dvojica krenuti, ministar Pang Cheng reče kralju Wei-a? "Vaše veličanstvo, kad bi vam neko kazao da ulicom juri tigar, da li biste mu poverovali?""Ne, naravno da ne bih!", uzvrati kralj. "A ukoliko bi vam to rekla dvojica ljudi, da li biste u to verovali?", nastavi Pan Cong, na šta kralj odgovori?"U tom slučaju bih bio u nedoumici šta da mislim." Nakon kratke pauze, ministar postavi i trce pitanje: "Ali ako bi vam trojica rekla kako ulicom juri tigar, da li biste onda u to poverovali?""Naravno da bih poverovao", odgovori kralj. Na to Pang Cong reče?"Iako je očigledno da nema nikakvog tigra koji juri ulicom, zar ne mislite da je odusta čudno što biste poverovali da ga stvarno ima, samo zato što su vam to rekla tri lica??"E, pa, vidite, vaše veličanstvo, vaš sin i ja boravićemo neko vreme u državi Zhao koja je, priznaćete, mnogo dalje od palate vašeg veličanstva nego ova susedna ulica. Siguran sam da će se o meni pričati svašta kada budem otišao u državu Zhao. Stoga se nadam da će to Vaše veličanstvo imati u vidu…" Čuvši ove reči, kralj Wei-a odgovori?"Svestan sam toga. Možete biti sasvim sigurni da imam puno poverenje u va. Nemojte brnuti i mirna srca krenite s mojem sinom na put za Zhao." Rečeno-učinjeno. Ministar krete na put sa princom i ubrzo stiže u državu Zhao u svojstvu taoca. Nisu njih dvojica tako reći uspelo ni da se smeste, kad u blizini dvora u državi Wei, pa čak i pred samim kraljem, počeše da kolaju nepovoljne priče koje su ispredali neprejatelji ministra Pang Conga. Kralj najpre nije obraćao nikakvu pažnju na ta govorkanja. No, kad se posle izvesno vremena već bio naslušao glasina o svom ministru, počeo je u njega i sam da sumnja! Kad su princ i ministar Pan Cong konačno prestali da budu taoco i kad su oslobođeni, oni su se vratili kući u državu Wei. Međutim, kralj Wei-a nije tim povodom čak ni pozvao svog dojučerašnjeg minestra Pang Cong-a u palatu, a kamoli da je našao za shodno da mu se na neki drugi način zahvali! I tako, kad troje ljudi veliže da ulicom juri tigar, vi onda u to očigledno poverujete! To je stvarno značenje idioma San Ren Cheng Hu. Idiom takođe ukazuje na to da glasine mogu da budu pogubne, pa i smrtonosne, poput tigar. Na srpskom jeziku bi se reklo?Izrečena više od dvaput, laž postaje istina.