China ABC

Od poniženja do poštovanja

U kineskom jeziku ima takav izraz koji opisuje da na početku poniži nekoga, a zatim ga veoma poštuje.

U 5-tom veku pre naše ere u periodu Džanguo u Kini ima mnogo kraljevina, glavne od njih su Ćin, Jan, Džao, Ći, Ču, Han i Vej. Kraljvina Ćin se nalazi u severozapadu Kine. Pošto je preduzela paket političkih i privrednih reforma, ova kraljevina je najbogatija i najsnažnija među svim kraljevinama i uvek zbila ratove protiv drugih kraljevina. Ostalih 6 kraljevina ima dva različita stava, odnosno približenje i protivljenje. Prijatelji Ćina se zalažu za dobrosusedstvo sa kraljevinom Ćinom, tako da ne mu daje izgovor za zbijanje ratova, to se zove ''Lianhe'' na kineskom jeziku, a neprijatelji kraljevine Ćina se zalažu za protivljenje, koji se zove ''Hezong'' u kineskom jeziku.

Tada ima mnogo savetnika i u svim svojim kraljevinama objasne njihova zalaganja. Ukoliko bi kralj preduzeo njihova zalaganja, biće dobiti visoki položaj. Su Ćin je takav savetnik.

Su Ćin je prvo nagovati u kraljevini Ćin o zalaganju ''Lianheng'' i podsticao Ćin da prvo stabilizovala drugih 6 kraljevina, zatim ih uzela. Kralj Ćin je odbio zalaganje Su Ćina. Kralj Ćin nije preuzeo njegovo zalaganje. Su Ćin se vratio kući porazom.

Porodica je videla da se vratio porazom. Niko nije želeo da mu kaže nešto. On je zamolio ženu svog brata da mu daje hranu, ona ne samo nije mu dala, već rekla nešto loše. Su Ćin je veoma tužan. On je uložio velike napore u izučavanju vojnih strategija.

Su Ćin je izučavao situacije svih kraljevina, smatrajući da je neophodno da nagova ostalih 6 kraljevina da preduzmu protivljenje protiv kraljevine Ćina. On je nagovao kralja Jan, Džao, zatim unapredio da kraljevine Jan, Džao, Ći, Ču, Han i Vej organizuju ligu na čelu sa Ču-om. Su Ćin je general armije tih 6 kraljevina. Kraljevina Ćin je saznala tu vest i nije smela da zbije rat protiv bilo kojih kraljevina. Takva situacija je trajala 15 godina.

Su Ćin je general 6 armije i imao visoki položaj u tih 6 kraljevina. Jednog puta, on je se vratio kući Luojang. Lokalni funkcioner je rano čistio ulice. A njegovi roditelji i žena su stajali na ulicu da ga dočekuju. Žena njegovog brata ga je veoma poštovala. Su Ćin je rekao:''zašto si promenila stav prema meni. Ranije ti je ponižila me, a sada toliko me poštuješ''. Ta žena je odgovorila:'' Sada vi ste general i bogataš.'' Su Ćin je rekao:'' Čak svoji roditelji su ga ponižili ukoliko bi siromašan. Položaj i bogatstvo su toliko važni za čoveka.''

Taj izraz opisuje čoveka čiji stav prema drugome po položaju i bogatstvu.