China ABC

Mao Suj sebe predložio kao savetnika

U Kini ima rečenicu:'' Zlato uvek svetli.'' Priča Mao Sui Zi Đian je takva priča.

U periodu Džanguo, kraljevina Ćin je okružio glavni grad kraljevine Džao Handan.

Da bi spasavao Handan, kralj Džao je ujedinio drugu snažnu kraljevinu Ču u zajedničkoj borbi protiv okruženja Ćina. On je poslao svog rođaka Pingjuan da ide u kraljevinu Ču za nagovanje.

Pinjuan je planirao da izabere 20 od hiljadu služitelja svoje kuće da zajedno ide. Ali na kraju samo je izabrao 19. Tada je došao jedan gost, rekao mu je da će ići sa njim. On se zove Mao Suj.

Pin Juan je ga pitao koliko godina je došao ovde.

Mao Suj je odgovorio da je već tri godine.

Pin Juan:'' tri godine nije kratke. Ukoliko biste taletovan, ja ću pratiti veliku pažnju tebi odmah. Zašto si došao u moju kuću već tri godine, ja nikad nisam pridao pažnju tebi. Nisam čuo bilo kakve tehnike imaš. Ovog puta imam veliki zadatak. Netaletovan čovek ne može da ide sa mnom.

Mao Suj je odgovorio:''Ti nisi u pravu. Ja sam talentovan. Nisi mogao da pridaje pažnju svim taletovanim ljudima.''

u razgovru, Pin Juan je smtrao da je Mao Suj taletovan i prihvatio njegov predlog. On je sa 20 ljudi otišao u kraljevinu Ču. Pin Juan je u razgovoru sa kraljem Ču o neophosnošću zajedničke borbe ptoriv Ćina, zahtevajući od kralja Ču da pošalje vojnike da spasava Handan. Kralj Ču nije odgovorio. Tih 20 ljudi su veoma žurili.

Oni su Mao Sjui kazali:'' gospodin Mao, razgovor je završen bez rezultata, molim te da pitaš šta se dešavalo.''

Mao Suj je saglasan. On je nosio mač i došao pred kralja Ču:'' Kralj, zajednička borba protiv kraljevine Ćin neophodna. Zašto još nema rezulatat o tome.?''

Pojava Maj Suja izazvao nezadovoljstvo kralja Ču. On je veoma ljut i rekao Pingjuan:'' Ko je on''

Pin Juan:'' On je moj savetnik.''

Kralj Ču je veoma ljut, optužio mao Suj

:'' Ja sam razgovarao sa tvojim šefom.to je ozbiljna stvar.''

Mao Suj je veoma ljut i nosio svoj mač približio je kralju.

On je rekao:''poštovan kralj, zašto si optužio me. Da li tako delovao zbog toga što je tvoja kraljevina velika i ima mnogo čuvara oko sebe. Ali ,sada ti kažem da ću moći da ubije te unutar 10 koraka bez obzira koliko je velika tvoja kraljevina.

Kralj Ču je veoma plašen.

Mao Suj:'' Kraljevina Ču je veliak i treba da vlada celu Kinu. Ali ti plaši kraljevinu Ćin. Ćin je mnogo puta okupiralo Ču. To je velika žalost i sramota. sada želimo da zajednično sa vam bori protiv Ćin. Ti si toliko sijalica.''

Kralj Ču je mislio da je u pravu.

Mao Sui je još rekao:''poštovani kralj Ču, želiš da zajedno bori sa nam protiv Ćina.''

''Naravno, naravno.''

Zatim obe dve kraljevine su potpisali ugovor. Pin Juan je susreo sa kraljem Džao,

Rekao:'' Gospodin Mao Suj je učinio veliki doprinos u turneji u kraljevini Ču. On je snažniji nego miliona vojnika.''

Mao Suj je brzo postao poznata ličnost u gradu Handan.