China ABC

Priča o Han Sjinu

U drugom veku pre naše ere je rođena prva feudalna dinastija u kineskoj sitoriji dinastija Ćin, a čuveni kineski zid je postao obimni u toj dinastiji. Zbog tiranina cara dve generacije, vladavina dianstije Ćin je samo trajala 15 godina. Na kraju Ćina, pojavilo je mnogo revolucija i heroja, Han Sjin je jedan od njih.

Han Sjin je poznat general u drevnoj Kini. On je siromašan i izgubio roditelje kad je odmalena. Pre nego što je dobio uspeh, on nema smisla na trgovinu i nije želeo da gaji žitaricu. Pošto je mnogo siromašan i dobio diskriminacija. On je uvek gladan. On ima prijatelja koji je mali lokalni funkcioner i uvek došao kod njih da jede bezplatno. Žene tog funkcionera ga nije volela i promenio vreme za ručak. Han Sjin je veoma ljut i prekinuo prijateljstvo sa tim funkcionerom.

Da bi bio živ, Han Sjin je ribario na reci Huai, jedan starac ga je video i podeli svoje jelo za njega. ovakvi život je trajao 10 dana. Han Sjin je veoma dirnuo, rekao starcu:'' jednog dana ja ću vam dati bolji uzvrat.''

U gradu Hanjin, mnogo mladića je gleda ga naniže. Jednog dana, jedan mladić je pazio da je Han Sjin veliki čovek ali uvek nosi mač, misleći da je sijalica i sprečio ga:'' Ako si hrabri ubije me mačom, ako si sijalica, pređeš ispod moje noge.'' Han Sjin je dugo mislio da pređe ispod njegove noge. Ljudi su smatrali da je Han Sjin sijalica.

U stvari, Han Sjin je pametan čovek. On je znao da se tadašnje društvo nalazilo na periodu promenjenja dinastije, uložio je velike napore u izučavanju znanja ratovanja i vežba kongfu. 209.godine pre naše ere, revolucija je zbila širom Kine, Han Sjin je učestvovala u jednoj snažnoj armiji. Lider te armije je prvi car sledeće dinastije Liu Bang. Na početku, Han Sjin je samo mali funkcioner zadužan za hranu armije. Zatim je susreo sa savetnikom Liu Banga Sjiao Heom.Oni su uvek diskutovali o ratovima. Sjiao He je smatrao da je Han Sjin talentovan čovek i predložio ga za Liu Banga. Ali Liu Bang nije pridao veliku pažnju njemu.

Jednog dana, Han Sjin je tajno napustio od armije i učestvovao u drugu armiju. Sjiao He je saznao ovu vest i odmah ga žurio. Sjiao He je Liu Bangu rekao da je Han Sjin retki general i Liu Bang je na kraju njemu pridao veliku pažnju. On je dobio mnogo uspeha u ratovima.