China ABC

Zezao vazale vatrom

U kineskim svim fedaravnim dinastijama, car su vrhunski vladar države i imaju najveća prava. Ako car deluje samo po svojim željama, doveće do propasti.

Car Džoujou je poslednji u dinastiji Džou u 8-mom veku pre naše ere. On je svakog dana zezao sa konkubinama i nije bavio poslovima. Jedna od najomiljenijih konkubina se zove Bao Si. On je njoj dao sve što je želela. Ali Bao Si nije drago. Car Dou Jou je želeo da daje njoj nešto što može da njoj drago. Da bi lepotica smejala, car Džoujou je dugo mislio.

Jednog dana, car Džoujou je dovela Bao si na izlet. Oni su stigli u Fenghoutai koji je u drevnoj Kini objekat odbrane u planini Lišan. Car Džoujou je objasnio ulogu tog objekta, rekao njoj da je taj objekat zgrada za saopštenje vesti o ratovima. Tada od granica do glavnog grada države, izgrađene su mnoge takve zgrade i vojnici su ih čuvali. Kad neprijatelji su izvršio napad, vojnici su zapalili vatru na vrhu te zgrade kao upozorenje. Glavni grad može da dobije tu vest. Ukoliko bi pretio glavni grad, na vrh zgrade u planini Lišan će zapaliti vatru čime će dati vest područjima vazala i oni će poslati vojnike da mu pomogne.

Čuvavši tu priču, Bao Si niije uverena da zapali vatru na vrhu te zgrade, može da sazve vojnike iz hiljadu kilometara. Da bi zadovoljivao zahtev Bao Sija, car Dđoujou je odredio naredbu za zapaljenje vatre na vrh zgrade. Vazali u drugim područjima su dobili vest i poslali vojnike da caru pomognu.

Kad su stigli, videli su da su car i njegova konkubina zezali i da nema neprijatelja. Oni su veoma ljuti i proveli svoje vojnike da se vrate. Bao Si je veoma drago što je video tu situaciju.

Posle povlačenja vojnika vazala, car Džou Jou je još naredio da zapali vatru i vazali su žurili da provedu svoje vojnike u planinu Lišan. Car i njegova konkubina su smejali na vrhu te zgrade. Oni su ponovili mnogo puta i na kraju ni jedan vazal nije ga uvere.

Car Džoujou je želeo da Bao Si postaje caricu, a njen sin princez. Da bi stvorio ovaj cilj, on je proglasio da bivša carica i princez od tog dana nisu carica i princez. Čuvši tu vest, otac njegove bivše carice je veoma ljut i izvršio napad na njegovu kraljevinu. Car Džou Jou je naredio vojnika da zapali vatru na vrh zgrade na planini Lišan.

Ovog puta vazali nisu poverili cara Džoujou. Nijedan od njih nije dolazio za spasavanje. Na kraju car Džou Jou je poginuo, a dinasija Džou je narušena.