China ABC

Dong Fangsuo

Dong Fangsuo je poznata ličnost Kine i priče o njemu su mnoge.

Dong Fangsuo je knjižar u 3-tom veku pre naše ere u dinastiji Han. On je na početku funkcioner u gradu Čangan. Tada čuvari carskih konja su kepeci. Iako su njihovi položaji niski, mogu da često približe caru. Dong Fangsuo želi da privlači pažnju cara, dobio je ideju.

Jednog dana, Dong fangsuo je čuvar-kepecu rekao:'' Car je rekao da vi ste niski i nema toliku snagu kao obični bez obzira da li u ratovima ili gajenju žitarice. Vi samo potrošači državne imovine i car želi da vas ubije.''

Čuvši to, Kepec je plakao.

Dong Fangsuo je rekao:'' Ja vam dajem savetovanje.''

Kepec mu je zahvalio i pitao što je to. Dong Fangsuo je rekao:'' Ti treba da ujedine sve kepece. Kad vidite cara, kleknu i zamolite cara da vas oprošta.''

kad su pratili cara da ide negde, oni su kleknuli pred cara. Car ne zna razloga, pitao:''Dong Fangsuo je rekao da će vi nas ubiti.''

Car je sazvao Dong Fangsuo i pitao ga zašto je rekao takve reči. Dong Fangsuo je odgovorio:''ovi kepeci nisu viši od metara, svakog meseca ima zaradu pocu pirinca i dvesta para. Ja imam oko dva metara, zarađuje isto kao oni. Rezultat je to:'' kepeci su previše jeli, a ja sam gladan.

Car je smejao i promenio njegov posao. Dong Fangsuo je postao čuvar cara.

Priče o Dong Fangsuo-u su mnoge. Jednog dana u leto, Dong Fangsuo i drugi ministri su bili u kancelariji. Konopari cara je držali tanji mesa divljih životinja za njih. Po običaju, posle proglašenja dozvole cara, oni su mogli da jedu. Ali Dong Fangsuo seče jedno meso i vrati se kući pre nego što je završio proglašenje. Ostali su iznenadili. Car je znao i pitao ga zašto ne jede meso posle završetka proglašenja dozvole. On je odgovorio:'' Ima tri razloga. Prvo, ovo meso je nagrada cara za nas, a proglašenje dozvole je samo pitanje vremena. Ja sam seckao meso pre završetak proglašenja što je pokazao moju hrabrost, drugo, ja sam seckao malo meso što je pokazalo moju ispravnost, a treće ja sam nosila meso roditeljima, što je pokazalo poštovanje prema njima. Čuvši to, car je smejao.