China ABC

Idiom ''Ji Ming Jing Ren''

Za ovaj idiom zaslužan je poznati učen čovek iz doba Zaraćenih država pre više od dve hiljade godina. Tokom ovog perioda, koji je trajao od 9. do 5-tog veka pre nove ere, da bi realizovale tačne i efikasne domaće i strane politike, kralji su našli savetnike da njim pomognu.

Kralj Ći Vej je kralj koji je tek nastupio na dužnost. Kad je bio princez, veoma je pametan i vredan. On ima bogato znanje i da uložio velike napore u učenju, želeći da će država biti velika nakon što je uzeo presto. Ali nedaleko je našao da je autoritet i uživanje kralja mnogo veće nego princez. Svakog dana, oko njega su ministri, a posle posla oko njega su lepekonkubine. On je izgubio svoj plan o razvoju.

Dve godine kasnije, on je dao ministrima svoja posla i svakog dana uživa u život u kome se ispuni lepotica, hrana i zabava. Zato država je sve slabija i susedi su počeli da traže priliku da je okupiraju.

Jedan savetnik koji se zove Čun Jukun je veoma poznata ličnost. On je voleo zagonetke i debate sa drugima o pitanjima. On je saznao da je kralj Ći Vej voleo zagonetke čime izrazi svoj um, odlučio je da nagova kralja Ći.

Jednog dana, on je video kralja Ći, mu je rekao:'' Kralj, imam zagonetku.'', kralj je pitao:'' Kakva zagonetka.''

Čun Jukun je naveo:'' U jednoj državi ima veliku pticu koja je već tri godine živela u carskoj palati. Ali ona nije mogao da leti, ni zvuče, molim vas da mi kažem kakvu je pticu.''

Kralj Ći je saznao da je Čun Jukun satirao sebe i nije mogao da odgovorio na njegovo pitanje.

Posle kralj Ći je Ju Čunkun rekao:'' Ne znaš da je ptica velika. Ukoliko bi letela, može da leti ka najvišem nivou, videćeš''

Od tada, kralj Ći je odlučio da promeni svoju grešku. On je realizovao paket političkih mera. Kraljevina je postala velika i snažna. A njeni susedi, kad su videli ovu promenu, veoma su iznenadili. Oni su opisivali kralja Ći kao velika ptica koja može da najglasnije zvuče ukoliko bi zvučala.

Kasnije, ova rečenica je postao izrazi koji opišuje čoveka koji će dobiti uspeh ukoliko bi uložio napore u poslu.