China ABC

Iako je pametna u dejstvu, ne znači da će biti odličan kad je odrastao

Konfuči je poznat mislilac i prosvetitelj u kineskoj istoriji koji je živeo u 6-tom veka pre naše ere. On je stvorio konfučijsku teoriju koja je postala glavni sastavni deo kineske kulture. U dugom feudalnom periodu, imperatori su razmatrali njegovu teoriju kao zvaničnu i tradicionalnu, zato su njegova porodica i nasleđe takođe veoma poznati. U njegovim nasleđima ima mnogo poznatih ličnosti, Kong Žong je jedan od njih. Priča je o njemu.

Priča je iz kineske poznate romanske zbirke ''nove priče''.

Kong Žong je poznata ličnost iz dinastije Han u drugom veku naše ere. Pod uticaj svoje porodice, on je odmalena pamentan i imao smisla na poezijama. On je odmalena poznata u svom mestu.

Kad je imao 10 godina, on je uz svog oca posetio administratora grada Luojang Li Juanli. Li Juanli je poznat i gordi naučnik. Svakog dana mnogo ljudi ga poseti. Ako nisi poznata ličnost, čuvar neće saopštiti da hoćeš da ga poseti.

Kong Žong želi da poseti ovu čuvenu ličnost. Jednog dana, on je došao pre zgrade Li Juanlija i molio čuvara da saopšti. Čuvar neće saopštiti pošto je video da je Kong Žong dete. Kong Žong mu je rekao da je rođak Lija.

Čuvar je tako saopštio i Li Juanli je iznenadio pošto nema takvog rođaka. Ali odlučio je da susretne sa Kong Žongom.

Li Juanli je susreo Kong Žonga i ga pitao:'' kakvi rođaci smo?''

Kong Žong je odgovorio:'' Ja sam nasleđe Konfučija, a vi ste nasleđe Lao Zi. Svet zna da je Konfuči pitao Lao Zija pitanje u vezi sa etiketom, zato su odnosi učitelja i učenika što je poreklo našeg prijateljstva.

U kineskoj istoriji, u periodu Konfučija ima jednog poznatog filozofa Lao Zi. On se zove Li Dan koji je osnivač taoističke teorije. Kažu da je Konfuči smatra sebe kao učenikom ako ima nešto što nije jasno i da pita Li Dana.

Tada ima mnogo gostija u Li Juanlijevoj kući. Oni su iznenadili što je Kong Žong ovakvo pametan.

Tada je došao Čen Vej koji je čuvena ličnost u tom periodu. Drugi gosti mu je rekao postupak Kong Žonga. Čen Vej nije tako mislio da rekao:'' iako je pametan kad je mali, ne znači da će pametan kad je odrastao.'' Kong Žong je kazao:'' Mislim da je gospodin Čen sigurno bio pametan dete.'' To znači da je Čen Vej sada ništa. Čen Vej nije mogao da ga odgovorio.

Kad je Kong Žong odrastao, on je postao lokalni administrator. Tada država je otcepljena i počeo period ''tri vladavine'' u kineskoj istoriji. Kong Žong je tradicionalni naučnik i uvek izrazio zabrinutost i nezadovoljstvo vlasti. Na kraju drugi poznat vladar Cao Cao ga je ubio.