China ABC

Park Đinci

Arhitektura drevnih parkova u južnom delu Kine je veoma poznata u celom svetu, a u severnom delu Kine još se nalazi takvi park koji je nazvan 'mali Điangnan' u severu. To je Đinci u predgrađu provincije Šansji.

Đinci se nalazi na južnom predgrađu glavnog grada provincije Šansji Tajjuan. Njega grle planine i voda i sastavi se oko stotina kuća, mosta, zgrada, paviljiona i koridora. Divan pejžaž privlači hiljade turista da ga posete. Priča o tome je sledeća.

1064.godine pre naše ere, prvi car dinastije Džou Vuvang je umro dve godine nakon stupanja na dužosti, princez Đisong je uzeo prestonicu koji je car Džou Čengvang. Kaže da je bio veoma mali kad je uzeo prestonicu, svakog dana ministar Džou Gong ga je proveo da susretne sa ministrima. Džou Gong je veoma iskrena prema caru i ugušio nekoliko revolucija i uložila velike napore u obrazovanju malog cara.

Jednog dana, Čengvang je igrao sa mlađim bratom Šuju-om u dvorištu palate, šalio se sa bratom kažeći da mu daje područje. Posle Džougong je znao ovu stvar, nekoliko dana kasnije, Džou Gong je molio Čengvangu da izabere dobri datum da održa ceremoniju da Šuju-u daje područje. Čengvang je smeo i Džou Gongu kazao da se šalio. Džou Gong je ozbiljno rekao da car ne može da šali. Reči cara će biti zebeleženi u dokumentu. Zato je Čengvang dao svom bratu područje Tang.

Tadašnji Tang je sadašnji srez Jičeng u provinciji Šansji. Šuju je posle upravljao Tangom. On je uložio napore u unapređenju razvoju poljoprivrede i vodoprivrede. Tamošnji stanovnici su postali bogati. Kasnije, sin Šiju-a promenio naslov područje Tang u Đin. Kasnije ljudi su izgradili park Đinci za sećanje Šuju-a.