China ABC

Carska palata u Šengjangu

Carska palata u Šenjangu je jedan od samo dve velike palate ostale u Kini, druga je čuveni Zabranjeni Grad u Pekingu. Ova palata je izgradila mandžuska narodnost i imaju specijalitet mandžuske arhitekture.

 

Carska palata u Šenjangu se nalazi u centru ovog grada koji je prva carska palata dinastije Ćinga(1616-1911). Njegova istorija je specijalna. Na početku 17-tog veka, narodnost Man je uspostavila vladavinu Houđin, kralj Houđin Nu Er Ha Či je izgradio carsku palatu sa glavnim gradom Šen Jangom. Nakon što je njegov sin Huang Tajđi nasledio prestolicu i promenio naslov Houđin u Ćing i završio izgradnju palate. Prva dva cara dinastije Ćinga Huang tajđi i Fu Lin su u toj palati održali nastupio na dužosti. Posle, oni su pobedili dinastiju Minga i osnovali novu vladu i preselili u Peking. Cari dinastije Ćinga je živeli u pekinškom zabranjenom gradu. Šen Jang je postao grad pratnje vlasti Ćinga.

Palata zauzima površinu od 60 hiljada kvadratnih metara, sastavi od 70 zgrada i 300 soba. Palata se sastavi od nekoliko dela. Severni deo palate uključuje Dadženg Hol i paviljon 10-princeza. Dadženg hol je mesto gde se car bavi dnevnim poslovima, a 10-princeza paviljon je koncelarija za važne šefove.

Zasada još može da se nađe mandžurksa kultura unutar Palate. U centralnom delu palate se nalazi drveni direk sa pločičom na vrhu. Ovo je materijal koji su oni poverili da može da zaštiti cara Nurhači u borbama protiv neprijatelja.  

U carskoj palati u Šen Jangu, možemo da nađemo kultura madžuske narodnosti. Kao na primer: zgrada za spavanje je viša nego zgrada za poslove. To je nasleđe da je mandžuska narodnost od početka narodnost u šumi, i nemala određeno mesto da žive. Zato oni su izabrali visoko mesto da spava. Ali na početku dinastije Ćinga, vladari mandžurske narodnosti su počeli da apsorbovali kulturu hanske narodnosti, zato kultura hanske narodnosti je imala veliki uticaj na palatu. Kao na primer:skuptura zgrade Dadženg je koristio model arhitekture dinastije Songa (960-1279). Naslovi za sobe spavanja su imenovani načinom hanske narodnosti, kao na primer: naslovi Palata Guanđu i palata Linči su iz poznatog književnog dela hanske narodnosti.

Izgradnja glavnog dela carske palate u Šen Jangu je početa od 1625.godine, a gotova je 10 godina kasnije. Palata je proširena i poboljšana u proteklih nekoliko godina i takođe uključuje Hanske, tibetske i Mongolske arhitekturske stilove.