China ABC

Palata Putala

U tajnoj visoravni Ćinghai-Tibet nalazi se paket palatskih zgrada čija je nadmorska visina najveća i koji je najobimni u svetu. Ovaj paket palatskih zgrada je palata Putala.

Putala je izgrađena u 7-tom veku naše ere koja je izgrađena u upotrebi venčanja kralja Tibeta Song Zanga sa princezom dinastije Tanga Ven Čengom. ''Putala'' u tibetskom jeziku zvoče kao ''Putuo'' ili ''Putuoluo'' i znači ostrvo gde stanuje bog. Putala je izgrađena na crvenoj planini u Lasi, glavnom gradu Tibeta, čija nadmorska visina iznosi 3700 metara. Ova zgrada zauzima površinu više od 360 hiljada kvadratnih metara i sastavi od belih i crvenih palata.

(Skulpture Song Zan Gan Bu i Princeza Ven Čeng)

U centru Putale, odnosno vrh crvene planine je soba učenja za kralja Song Zan Gan Bu. Unutra imao figure Song Zan Gan Bu, princeza Ven Čeng, nebolska priceza Či Zun i ministar Luo Dong Zan koje su veoma dragocena umetnička dela u periodu Tufan u sedmom veku.

Iako Putala zgrada tibetskog budističkog tipa, ima i specijalitet arhitekture hanske narodnosti. Ona je ne samo trag zajedničkog venčanja tibetske i hanske narodnosti pre 1300 godina, već i istorijski dokaz ujedinjenja obe narodnosti. Ova priča je veoma popularna među ljudima, bez obzira da li su Tibetanci ili ljudi hanske narodnosti.

U 7-mom veku, Tibet se nalazi u periodu kraljevine Tufan. Kralj Song Zan je veoma dobar čovek i njegova kraljevina snažna. Da bi uspostavio prijatsljske odnose sa dinastijom Tangom i uvozio napretne tehnike i kulture, Song Zan Gan Bu je odlučio da venča princezu dinastije tanga Ven Čenga. On je poslao izaslanika, ministra Lu Dong Zan da donese poklone u Čang An, glavni grad dinastijie Tanga i saznao da su druge susedne kraljevine i poslale izaslanika da izraže želju venčanja sa princezom. Car dinastije Tang Taj Zong je odlučio da ispitivao um izaslanika svih kraljevina, on je podneo tri pitanja, on će obećati venčanje onome ko može da tačno odgovori na ta tri pitanja.

Prvo pitanje je to: u parku se nalazi deset drveta čije dve glave imaju istu širinu i dužinu. Izaslanici moraju da odlikuju koja strana glava, koja strana je koren. Pametan Lu Dong Zan je stavila drveta u vodi. Pošto je gustina korena veća, zato je drvo nagibno i on može da prema tome zna koja strana je glava, i koja koren.

Drugo pitanje je to, car drži žad u kome se nalazi mali cev. Izaslanici moraju da stavi nit unutra ceva. Osim Lu Dong Zan.a, ostali izaslanici su uložili napore da stave nit u taj nit koji je nemoguće da urade. Lu Dong Zan je stavi med u taj cev, i povezuje mrav nitom. Mrav voli da jede med i ide ka cevu. Lu Dong Zan je lako da završi taj zadatak.

Treće pitanje: car je mešao stotinu konja i stotina ždreba. Izaslanici moraju da odlikuju mamu i bebu. Lu Dong Zan je odvojeno zatvorio konj i ždreba. Posle noći da napusti ih jedan po jedan. Ždrebe je video svoju mamu i trčalo ka mami. On je uspešno odlikovao mamu i bebu.

Car Taj Zong je dodao još jedno pitanje. Izaslanici moraju da izabere princezu Ven Čeng u 500 devojaka pod velom. Ovo pitanje je veoma teško, pošto oni nikad nisu videli tu princezu. Lu Dong Zan zna da je princeza Ven Čeng voleo jednu vrstu specijalnog mirisa, i pčele i vole taj miris. Kad je izabrao princezu, on je nosio pčele pri sebi i napuste ih. Pčele su letele ka princezu zbog mirisa i Lu Dong Zan uspešno i lako izabrao princezu. Car Taj Zong misli da je ministar Tufan toliko pametan, a njegov kralj je sigurno pametan čovek i odlučio venčanje Song Zan Gan Bu sa Ven Čengom.

Čuvši tu vest, Song Zan Gan Bu je veoma drago i naredio da izgradi palatu u kojoj se nalazi 999 soba za princezu Ven eng.