China ABC

Pagoda od drveta u Jingsjian-u

U svim krajevima Kine se nalaze više od deset hiljada pagoda. Kineski budizam je iz Indije, ali zgrada pagode ima specijalitet kineske tradicionalne arhitekture.

Pagoda od drveta u Jongsjianu u severnoj provinciji Kine Šansji, koji je 1056.godine izgrađen, je jedan od najstarijih i najviših pagoda od drveta u Kini. Pagoda iznosi visinu više od 70 metara i teži više od 300 tona. Ova pagoda, koja je izgrađena od drveta koji ima najmanje 3500 kubnih metara i teži od 3000 tona.

Skuptura pagode u Jingšjianu nasledio je arhitekturu koja je popularna u dinastiji Han (206-220 pre naše ere) i dinastiji Tang (618-907). Pagoda ima osmougli oblik i sastavljena od 9 sprata, među njima je 4 sprata sakrijeno unutra i ne može da se vidi van pagode.

Ova zgrada je izgrađena bez eksera, ali unutrašnja struktura je veoma čvrsta, impozatna i elegantna. Na vrhu pagode se nalazi Tiješa koji je simpol budističkog sveta. Cela pagoda je predivna i klasična.

Iako je izgrađen potpuno od drvnog građa, ova pagoda je doživela 900 godina veliki vetar i kiše, kao i brojne teške zemljotrese i ratove. Zebeležen je jedan veliki zemljotres jačine od 6,5 rihterove skale nakon 300 godina izgrađenja ove zgrade. Sve zgrade oko te pagode su narušene, ali pagoda je ostala bez bilo kakvog kvara. Tokom borbe među vojnim vladarima u ranijem 20-tom veku, pagoda je savladala oko 200 bomba i ostala nepovređena.

Zahvaljujući jedinstvenoj strukturi, pagoda je preko oko hiljadu godina vetara, kiša, prirodnih katastrofa i ratova ostala nepovređena. Ona je istaknuta zgrada u istoriji kineske arhitekture.