China ABC

Hram Jonghe

U Pekingu se nalaze brojne drevne zgrade. Ali drevna zgrada sa karakterom hanske, Mandžurske, Mongolske i tibetske narodnosti je samo jedna, odnosno hram Jong He.

Hram Jong He je jedan od najčuvenijih hramova tibetskog budizma u celom svetu. On zauzima površinu od 60 hiljada kvadratnih metara u kojem se nalaze hiljade kuća. Hram Jonghe je, po planu, zgrada koju je car dinastije Ćing Kang Sji 1694.godine izgradio za svog četvrtog sina Jin Džena koji je 1723.godine postao car i preselio u carsku palatu. On je ostavio polovinu ove zgrade kao svoju privremenu palatu, a ostala polovina je dao Lami Džang Đia Hutuketu kao hram Huangđiao.

Huangđiao je jedan od stranaka lamaističkog budizma, čiji je osnivač Luo Sang Dža Ba(1357.—1419.godine). On je u svojoj 8-toj godini postao budist i u 17-toj godini počeo da izučava teoriju Lamaističkog budizma. Pošto članovi ove stranke uvek nose žute odeće, ova stranka budizma je nazvana ''žuti budizam'' na kineskom Huangđiao. On je učinio veliki doprinos reformi teorije lamaističkog budizma. A Dalaj i Bančan su njegove zadovoljavajuće pristalice.

U hramu Jonghe se nalaze brojni kulturne spomenici i drevne zgrade, među njima se nalaze tri najvrednija spomenika.

Jedan od njih je brdo Luohan čija je visina iznosi 4 metara, a dužina tri. Na ovom brdu se nalazi 500 budista koje Kinezi zovu Luohan.

Drugi je skulptura budista Niluofou. Visina ove skulpture iznosi 26 metara, međutim 8 metara ispod zemlje. Težina iznosi 100 tona.

Treći je bronzna skulptura budista Šigamuni. Ova skulptura pokazuje savršeno zanat graviranje Kineza.

Hram Jonghe je ne samo sveto mesto budizma, već I mesto kulture I umetnosti Hanske, Mandžurske, Mongolske I tibetske narodnosti.