China ABC

Planina Vutaj

U Kini ima četiri planine koje su poznate budizmom. One su planina Vutaj, planina Emej, Planina Putuo i planina Jiuhua. Kažu da su ove četiri planine mesto čuvenih budista Ven Džu, Pu Sjian, Guan Jin i Di Zang, zato su imali dugoročnu kulturnu istoriju i poznate znamenitosti.

Planina Vutaj se nalazi u provinciji Šansji u centralnom delu Kine i sastavi se od pet vrha. Ovih pet vrha je šireno i ravno kao kameni platformi, nazvano je Dongtaj, Sjitaj, Nantaj, Bejtaj i Džongtaj. Planina Vutaj je vrh nadmorske visine u severu Kine.

Kažu da je planina Vutaj inače nazvan planina pet vrha. Tamošnja klima je veoma slaba. U zimi je previše hladno, u proleću duva veliki vetar, u leto je previše vruće, seljaci ne mogu da gaje žitaricu. Budist Ven Šu je jednog puta došao u to mesto da proširi budizam i video da su ljudi suočavali sa teškim životom i odlučio da promeni tamošnju klimu.

Saznavši da je Bog istočnog mora imao sveti kamen ''Kamen Sjilong'' koji može da promeni suvo vreme u kišovito, Ven Šu je otišao kod boga istočnog mora da pozajmi taj kamen.

On je stigao u istočno more i video taj kamen van palate Boga. On je Bogu istočnog mora kazao svoj cilj, ali Bogu je veoma žao:''vi možete da pozajmite sve samo bez ovog kamena. Pošto smo potrošili nekoliko stotina godina da ga dobije. Ovaj kamen može da nam donese komfornu krilmu. Svakog puta kad se moji sinovi vrate sa posla, oni odmore na tom kamenu. Ukoliko pozajmite ovaj kamen, gde se odmore moji sinovi.

Bog istočnog mora ne želi da daje kamen drugome, ali ne želi da odbije molbu Ven Šu. On je ocenio da ovaj star budist ne može da sam uzme ovaj kamen zbog njegove težine, kazao je:''sveti kamen je veoma teški, niko ne može da ti pomogne. Ukoliko možeš da sam uzme, uzmi ga.''

Ven Šu je zahvalio Bogu istočnog mora i išao pred kamena. On je kamenu pričao nekoliko reči i kamen je promenio u lopticu. Bog istočnog mora je veoma iznenadio.

Kad se Ven Šu vratio u planinu pet vrha, tamošnji ljudi su suočavali sa vrućem i suvom vremenom. Ven Šu je ostavio sveti kamen u dolini među brdima, planina pet vrha je odmah promenio u prirodni pašnjak. Zato je dolina nazvana ''hladovita dolina''. Ljudi su izgradili hram u tom mestu i nazvali ga ''Hladovit hram'', a planina pet vrha je nazvan ''Hladovita planina''. Do dan danas, planina Vutaj je nazvan ''Hladovita planina''.

Kad državna znamenitost, planina Vutaj ne samo ima dugu budističku istoriju već i prelepi prirodni pejžaž. U toj planini se nalaze 42 drevnih hramova, među tim hram Nančan i Fouguang su izgrađeni u dinastiji Tang, pre 1200 godina.