China ABC

Slatki snovi pod žutom gredom

Jednom,u davno doba,živeo je mladi učenjak po imenu Lu.Čitavog života stremio je ka položaju i ugledu, ali nikad nije uspeo da ostvariti cilj.Živeo je teško i bio vrlo pogođen svojim neuspehom.

Odluči jednoga dana da ponovo isproba sreću i prijavi se za carski ispit,to jest da stekne najviši stepen formalnog obrazovanja u feudalnoj Kini koji je otvarao vrata ka najboljim položajima.

Na putu za prestonicu reši da zanoći u nekoj krčmi u kojoj zatekne starog taoističkog sveštenika.Nadobudni učenjak mu ispriča sve svoje nevolje i zamoli ga za savet.Starac mu dade jedan jastuk i uz osmeh reče:"Spavaj noćas na ovom jastuku i imaćeš sve što želiš."

Ne časeći časa,mladić položi glavu na jastuk i –dok je krčmar kuvao proso u loncu-ubrzo zaspa i usni divan san.

Kao,zatekao se u zemlji iznad oblaka gde ga je bogat i uticajan čovek pozvao da se oženi njegovom kćerkom-lepoticom.Zatim je položio carski ispit i stekao zvanjčnu titulu.

Unapređivan je iz godine u godinu i konačno i postao premijer.Štaviše,sva petorica njegovih sinova takođe su položili carski ispit i postali ugledni zvanični visokog ranga.

Rečju,mladi učenjak Lu stekao je sve za čim je čeznuo:položaj i slavu,uticaj i ugled,raskoš i bogatstvo!

A tada se—probudio!Vidio je da stari taoistički sveštenik još stoji kraj njega,smešeći se.Krčmar je i dalje kuvao proso u loncu,a on sam je bio isto onako siromašan i neuspešan kao pre!