China ABC

Hou Ji streo 9 sunca

U drevnoj Kini, u nebu se istovremeno pojavljeno 10 sunca. Jaka sunca je narušilo usev. Vruće je. Ljudi su bolesni. Pošto je mnog vruće, mnogo đava je izašlo iz suvih jezera,reka ili šuma da naruše čovečanstvo. Ljudi su umrli.

Katastrofa je iznenadila boga, bog je naredio boga streoca Hou Ji da spasava ljude. Hou Ji je nosio crveno gudalo koji mu je dao bog i torbu strela kao i svoju lepu ženu da ide kod čovečanstva.

Kad je stigao u zemlju, Hou Ji je prvo nagovao deset sunca da izađe samo jedno od njih svakog dana, tako da ne samo donese svetlo i toplotu čovečanstvu, već i može da izbegne da naruši zemlju. Ali deset sunca je odbilo njegov predlog. Hou Ji je veoma ljut i počeo da strelao sunca. On je uspešno streo 9 od nji i ostao samo jedno sunce. Tako da ljudi mogu da mirno žive na zemlju. Ljudi su mu veoma zahvalili.

Hou Ji je dobio uspeh, ali istovremeno i ljubomornost drugih boga. Oni su neboskom bogu pričali mnogo loše o njemu i neboski bog je postao veoma nezadovljan Hou Ji-ju. Na kraju, on je odlučio da bog-strelac Hou Ji i njegova žena Bog-meseca Čang E da idu u zemlju. Oni ne mogu da se vrate u nebo.

Hou Ji je osećao veoma žalost prema svojoj ženi koja je sada morala da provede obični život u zemlji. On je zamolio kraljicu majke zapada da mu daje lekove koje mogu da im pomognu da se vrate u nebo. Nesrećno je to što je kraljica imala samo jedan tablet takvog leka.

On je sakrio lek, pošto nije želeo da se sam vrati u nebo. Jednog dana, njegova žena Čang E je našla ovaj lek i ga pio, želeći da se vrati u nebo. Ona se vratila u nebo i ostala svog supruga u zemlji.

Hou Ji, pošto je duboko zaljubio u svoju ženu, nije ju streo. On je proveo usamljen život u zemlji.

Čang E živeo u palati meseca takođe usamljeno. Njoj nije drago pošto ne može da susretne sa svojim suprugom.