China ABC

Niu Lang i Dži Nu

U Kini postoji više tradicionalnih praznika kao što su?praznik proleća, praznik Juanxiao, praznik meseca, praznik Duanwu, praznik mrtvih i drugi. A za svaki praznik obično je vezana i po jedna narodna priča. U današnjoj rubrici "Iz drevne kineske tradicije" ipoznajemo vas sa jednim od tih praznika?praznikom sastanka na mlečnom mostu. 7.jula po kineskom lunarnom kaledaru je narodni praznik "Sastanak na mlečnom mostu". Priča se da je u drvno doba nebo bilo plavo bez ijednog oblaka. Nebeskom caru je bilo dosadno ovakvo jednobojno nebo, te je naredio svojim 7 kćerkama da istkaju haljinu za nebo. Međutim tkanine svake od 7 kćeri su bile ili sive bele boje što je razočaralo nebeskog cara. Jednog dana najmlađa ćerka je u nebeskom parku primetila jedan cvet sa 7 boja. Ona je ubrala ovaj cvet i njegovim bojama obojila tkanine, i napravila šarenu haljinu. Sestre su odlučile da za vedrog vremena oblače nebo u belu haljinu, u kišno vreme sivu, a ujutro i suton šarenu haljinu. Saznavši to nebeski car se obradovao i dao najmlađoj ćerki ime "Tkalja". Tkalja je danonoćno tkala platno. Kada je umorna, ona ona bi preko prozora pogledala lepotu na zemlji. Jednog dana je primetila jednog momka na zemlji koji je uvek sam obrađivao zemlju i samo razgovarao samo sa volom. Ovaj momak se zvao "Mladi vo". Jednog dana stari vo je rekao momku?Sutra je 7. jul.7 ćerki nebeskog cara će doći na Zemlju na kupanje. Dok se one kupaju uzmi odelo najmlađe sestre "Tkalje" i ona će biti tvoja žena. Sutra dana, Momak "Vo" seunapred sakrio u trsci. Malo kasnije stiglo je sa neba 7 kćeri nebeskog cara. One su skinuvši odeću skošile u reku. Momak "Vo" je izašao iz trske, uzeo odelo devojke "Tkalje " i potrčio ka kući. Njegova trka je trgla 7 nebeskih lepotica koje su istrčale iz vode, našle svoje odelo i uzletele ka nebu. Jedino je devojka ''Tkalja'' panično stajala na obali reke bez odeće. Momak ''Vo'' je zamolio devojku ''Tkalju '' da se uda za njega. Videvši da je Momak ''Vo'' upravo onaj u koga je zaljubljena, Devojka se stidljivo poklonila. I tako su se momak ''Vo'' i devojka ''Tkalja'' venčali zahvaljujući posredovanju starog vola. Za dve godine bračni par je dobio jednog sina i jednu ćerku. Njihov život je bio srećan. Medjutim, nebeski car je shvativši da je najmladja ćerka ostala na zemlji, ljut poslao nebeske vojnike da je vrate. Momak ''Vo'' je tugovao zbog gubitka žene. On je noseći sa sobom sina i ćerku i uz pomoć starog vola trčao za devojkom ''Tkaljom''. Nebeski car je svojom gigantskom rukom stvorio bujnu mlečnu reku koja je razdvojila devojku ''Tkalju'' i momka po imenu ''Vo''. Odmah se doletelo bezbroj svraka koje su odmah izgradile mlečni most na reci, kako bi devojka ''Tkalja'' i momak ''Vo'' mogli da se sastaju. I tako 7. jula svake godine uveče, devojka ''Tkalja'' i momak ''Vo'' se sastaju na mlečnom mostu, i ova legenda traje u narodu sve do danas.