China ABC

Nu Va kreatovala čoveka

Ko je kreatovao čoveka? U grčkoj bajki, Prometheus je kreatovao čoveka. U drevnom Egiptu, čovek je pojavio u zemlji pod zvuk Bogova. Jevrjska bajka kaže da je Jesus kreatovao čoveka. U kineskoj bajki, Bog Nu Va koja ima telo žene i rep zmaja je kreatovala čoveka.

Nakon što je Bog Pan Gu podelio nebo i zemlju, Nu Va je pojavila. Ona vole sve stvari. Ona je volela ptiče, životinje, ribe i bube. Ali po njenom mišljenju, njoj je veoma žao što nema životinja koja se liči na Bog.

Nu Va je volela drveta, cveće, ribe, ptiče i sve što su živo. Nakon što je videla sve što u svetu, ona je mislila da kreatovanje an Gu nije celovito. Ona nije zadovoljna Umu ovih životinja i biljaka i odlučila da kreatova životinje koje je odličnije nego već postojeće životinje.

Jednog dana, usamljen Bog Nu Va je video senku svojog lepog tela u vodi, ona je odlučila da kreatovala nekoliko životinja prema senki svog tela. Ona je kreatovala figure i im dala disanje, ove figure su odmah postale žive. Nu Va ih je nazvala čovek. Bog Nu Va je još stavila muški i ženski faktor u njima, tako da su pojavljeni muškarac i žena. Oni su, kad su postali živi, zezali oko Nu Va, koji su svetu doneli živahnost.

Nu Va je veoma drago što je ih videla, želeći kreatovati još više čoveka.

U svetu postoje čovenčanstvo. Izgleda da rad Nu Va može da prekine. Ali ona je imala novu ideju:' kako oni mogu da dobro žive u svetu.' Čovek će umreti, ako ovaj paket stvorenih ljudi umre, još treba da kreatova još jedan paket.

Nakon što je čovek umro, da bi nastavila generacija čoveka, Nu Va je kreatovala bračni par muškaraca i žene. Ovim načinom ljudi mogu da kreatuju svoju decu. Ovo je objašnjenje o egzistenciji čoveka.