China ABC

«Biografija kralja Gesara»

«Biografija kralja Gesara» je jedina u svetu živa epopeja. I do danas više od stotinu narodnih umetnika opevaju briljantne podvige kralja Gesara na Tibetu, u autonomnoj poktajini unutrašnjoj Mongoliji i provinciji Ćinghai u Kini.

«Biografija kralja Gesara» je nastala u periodu izmedju 2. – 3. veka pre naše ere i 6. veka naše ere. Tokom milenijuma sve do početka 12. veka naše ere postala je sve više usavršenija i široko se popularisala u područjima tibetanske nacionalnosti.

U «Biografiji kralja Gesara» se opisuje sledeća priča: U davno vreme na Tibetu su se često dešavale prirodne stihije, pojavila su se i đavola, a bogataši su žestoko eksploatisali siromašne. Dobrodušan buda Guanšiin je zamolio Budu Amitu da uputi nebeske sinove za savladavanje stihija i đavola. Tako je bogov sin Tobagava bio upućen na Tibet i postavljen kao kralj Gesar, koji je od svog rodjenja već počeo da za narod likvidira đavola i štetočine. Kada je imao 5 godina Gesar se zajedno sa majkom preselio na bazene Žute reke, a u 12. godini on je pobedio na utakmici konjske trke i stekao presto. Nakon toga je Gesar izvršio besmrtne podvige, pobedivši sve prirodne stihije i đavola. Uspešno završivši sve zadatke, Gesar se sa majkom i kraljicom i drugim članovima porodice vratio na nebo. Tako je završena veličanstvena i ogromna epopeja «Biografija kralja Gesara», sastavljena više od 120 tomova sa više od milion redova stihova i 20 miliona hijeroglifa, što predstavlja najdužu u svetu epopeja.

Brojne sadržine ove biografije su iz narodnih pesama, legenda i priča. Stvoreno je nekoliko stotina likova sa jarkim karakteristikama.

Kineska vlada pridaje veliki značaj sredjivanju, prevodjenju i izdavanju «Biografije kralja Gesara» kao dragocenog kullturnog nasledja. 2002. godine u Kini je održan svečani milenijumski jubilej posvećen «Biografiji kralja Gesara». Sada u više od 10 univerziteta i organa u Kini mnogi naučnici se specijalno bave izučavanjem ove epopeje.