China ABC

Roman o tri kraljevstva

Roman o tri kraljevstva govori o ratovima tri države koje se bore za prevlast u Kini posle sloma dinastije Han. Napisao ga je to Luo Guandžong. U velikoj panorami koji ovaj roman rastvara pred čitaocem opisi velikih bitaka smenjuju se sa viteškim nadmetanjima i scenama iz svakodnevnog života.