China ABC

Hodočašće na zapad

Hodočašće na zapad je omiljena laktira kineskih čitalaca. Taj roman je svakako najomiljenije štivo kineske dece u ovom veku. Roman je napisao Vu Čengen (1500-1582.). Hodočašće na zapad je srodan prvim kineskim romanima svojim narodnim jezikom i razumljivim stilom ali i svojim postankom. Naime, ovaj roman ustvari poslednja redakcija pripovedačke gradje koja je u kineskoj tradiciji živela vekovima. Već u priči iz doba Sunga slavno putovanje budističkog hodočašnika Hsuan Džuanga u Indiju u VII veku izgubilo je svako istorisjko obeležje. Ono se pretvorilo u fantastičnu priču o podvizima majnunskog kralju, njegovog legendarnog saputnika, zahvaljujući kome se eliminišu sve prepreke. Ne samo taj majmun Sun Vukong nego i dva druga pratioca iz romana Hodočašće na zapad poznati su iz ranijih dela o istoj temi. Majmun Sun Vukong je predstavnik uma, duha, mašte i čovekove aktivne prirode. Svinja Padje predstavlja volju, želju i nadu dok kaludjer predstavlja iskrenost i dobrotu. Hodočašće na zapad se može shvatiti kao alegorijski prikaz teškoće na čovekovom putu do vrline.