China ABC

Pesnik sela i seoske prirode u drevnoj Kini Tao Juanmin i njegove pesme

Tao Juanmin (zvan je i Tao Ćian). Živeo je u 4. veku naše ere u periodu kineske dinastije « Istočni Đin». Osnivač je pesme o selima i seoskim prirodnim lepotama u Kini. Celog života je živeo u siromaštvu, ali je veliki optimista sa skromnim i ovorenim karakterom.

Period «Istočni Đin» je bio nemirni period u kojem su bile neprekidne borbe između carskih činovnika. U 29. godini svog života Tao Juanmin je prvi put postao činovnik, ali je uskoro napustio mesto činovnika i vratio se kući zbog trulih i mračnih pojava na političkoj sceni. U 44. godini svog života požar je srušio njegovu kuću i Tao Juanmin i njegova porodica su se našli u siromaštvu. Bez obzira na siromaštvo u materijalnom životu, Tao Juanmin se sa velikim optimizmom odnosio na svakoidnevni život i utonuo je u književno stvaralaštvo. U to vreme on je napisao veliki broj stihova o seoskoj prirodi.

U poodmaklim godina Tao Juanmin se našao u krajnje bednom životu, ponekad je čak postao i prosjač, ali nije prestao sa književnim stvaralaštvom. Napisao je poznanu poemu «Zapis o selu breskve». U ovoj poemi se priča, kako je jedan ribar upao u selo brerskve gde je primetio grupu ljudi koji su pobegli u zabačeno i izolovano selo. Iako oni ne znaju šta se desilo van sela, ali žive spokojnim životom. Ova poema je izrazila maštu tadašnjim ljudi ka mirnom životu.

Tao Juanmin je ostavio više od stotinu pesama i desetak proza i time je zauzeo važno mesto u književnoj istoriji Kine. Njegovo staavaralaštvo je dalo nov pravac kineskoj poeziji i približilo je stvarnosti.