China ABC

Pesnik Du Fu i njegove pesme

Tu Fu ili Du Fu (712. - 770.) je kineski pjesnik iz doba dinastije Tang ( 618.- 907.). Zajedno sa svojim suvremenikom Li Baiom, smatra se jednim od najvažnijih pjesnika u historiji kineske književnosti.

Du Fu je rođen 712. godine. Bio je veoma pametan u detinjstvu. Kad je imao samo 7 godina, počeo da piše pesme. Kad je bio mlad, Du Fu je obišao u mnogim poznatim mestima i pisao veliki broj pesama o prirodnim lepotama.

Du Fu je sličan kao mnogo tadašnjih pesnika i da je takođe želeo da nađe neke političko mesto. On je učestvovao nekoliko ispita za izaberenje upravnika, ali ni jedan put nije uspeo. U tom periodu, Du Fu je pratio sve više pažnju teškom životu običnih građana i pisamo mnogo poznatih pesama koji živahno pokazuje stanje društva. Ove pesme i danas mogu da se vide.

Zbog neuspehe na političkom putu, Du Fu je bio veoma siromašan. Njegov život se u potpunosti zavisio od svih prijatelja i rođaka.

770. godine, 59-togodišnji Du Fu je umro od bolesti.