China ABC

Mongolska medicina

Pregled

Mongolska medicina je tradicionalna medicina koju je ova nacionalnost postepeno formirala kao zbir iskustva i uma mongolskog naroda u dugogodišnjoj borbi protiv bolesti. To je milenijumska i bogata medicina, medicina sa jarkim nacionalnim i geografskim osobinama. Primenjuje se malo leka, a deluje efektno, lako je koristiti i ne košta puno.

Osnovna teorija mongolske medicine

Mongolska medicina tumači psihološke i patološke fenomene u čovekovom telu u svetlosti odnosa među "heji", "hila", i "badagan". Prema ovoj medicini, "heji" je pogon za sve vrste fizioloških funkcija, komanduje čovekovim mislima, jeziku, pokretima i unutrašnjim organima. Ako "heji" bude poremećen, unutrašnji organi će slabo funkcionisati, čovek će biti nenormalan, ne može da zaspi i brzo zaboravlja. "Hila"znači toplotu, odlučuje o čovekovoj temperaturi, toplini tkiva i unutrašnjih organa kao i duševnom oduševljenju. Ako "hila" bude prejako, čovek će patiti od vrućih bolesti, osetiće u ustima gorak ukus ili kiselu vodu ili će nastati duševno rastrojstvo. "Badagan" je neka vrsta ljigave tečnosti, po osobini je hladan. Ako "badagan" ne funkcioniše, čovek će pokazati sve simptome uzrokvoane hladnim faktorima, a takođe će imati više sekreta.

Specijalne terapije u mongolskoj medicini

Flebotomija

U flebotomiji se rezaju ili ubode vene u određenim delovima zarad puštanja "obolele krvi" van, u cilju lečenja ili predohrane bolesti. Upotrebljava se za lečenje bolesti prouzrokovanih od strane vrućih faktora ili "Hila", kao što su širenje otvorene rane, kuga, potkožni otok, čir, kostobolja i tuberkuloza. Takva terapija se deli na dva koraka: priprema pre operacije i zvanična procedura puštanja krvi.

Puštanje krvi kupicama i bockanje

Ova terapija je kombinacija kupica i flebotomije. Tom prilikom jedna ili više kupica su postavljene na bolesno mesto, čineći ga otečenim, zatim iglama se ubode u otečeno mesto, ponovo se postavi kupica za usisivanje bolesne krvi .Tako su poboljšana kretanje vitalne energije i stanje krvi u čovekovom telu i zatim bolesnik je izlečen.Terapija je podesna da se izvodi u mišićnom a ne u koščastom mestu. Odlikuje se brzim efektom, kratkom kurom i bezopsnošću.

Terapija kumisom

Ovo je tradicionalna dijeta kod Mongola. Čini čoveka jačim i leči šok ili bolove u grudima ili u srčanom području povređenog. Studija pokazuje da je kumis zdrava hrana zato što sadržava više vrsta korisnih sastojaka kao što su šećer, belančevina, mast, vitamini (pogotovo vitamin C), aminokiselina, mlečna kiselina, enzim, minerali i mikrominerali i aromatične materije.

Nameštanje kostiju

Mongolsko nameštanje kostiju je kompleksna terapija za lečenje kostoloma, iščašćenje i povrede mekog tkiva. Ovo nameštanje je podeljeno na šest delova: obnavljanje, fiksiranje, masaža, herbalno kupanje, nega i rehabilitacija. Deluje na uklanjanje otrova, oživljavanje tetiva i ubrzavanje krvotoka.