China ABC

Masaža

Masaža se primenjuje u čovekovim kanalima u medicinskom pogledu odnosno u određenim tačkama,time se spreče bolesti i čuva zdravlje.

Masaža se primenjuje po orijentaciji kineske medicinske teorije i dijalektičkih principa, leči bolesti, a bez uzimanja leka. Lako je izvodljivo i nema nepoželjne posledice. Može da leči mnogo bolesti, najčešće bolesti vratnog pršljena, bolove mišića u krstima, deformaciju diska, povredu mekog tkiva i ostalo.

Za masažu su potrebna standardna manipulacija i specijalne veštine. Snaga mora da se primenjuje istrajno, jako, ravnomerno, blago i duboko. U masaži se najčešće koristi ruka, a takođe noga, lakat i specijalni alati. Ponekad masažeri upotrebljavaju i masažni mast, mleko i ulje, prašak talka ili neko drugo sredstvo za podmazivanje. Načini masaže su brojni i variraju, od njih najčešći su guranje, tlačenje, potezanje prstom, trljanje, podizanje, glačanje, kucanje i drugo.

Masaža može biti obavljena od strane samog sebe ili od strane drugog. Pasivna odnosno masaža od strane drugog primenjuje se u lečenju bolesti, to su masaža za decu, masaža za bolesti u kostima i Ćigong masaža.

 

Aktivna masaža se primenjuje kada čovek sam sebe masira u cilju očuvanja zdravlja, to su očna masaža , masaža udova, stomačna masaža i masaža za smirivanje nerva.