China ABC

Akupunktura

Akupunktura je važni deo kineske medicine. Ona je bila na početku pronađena kao tehničko sredstvo lečenja, a zatim je postepeno postala samostalna medicinska grana. Nauka o akupunkturi kao takva, odnosi se na tehniku bockanja kože na osetljivim akutačkama akupunkturnim iglama, a takođe na dotičnu kliničku praksu i osnovnu teoriju.

Akupunktura već ima dugu istoriju. Prema drevnim spisima, igla za akupunkturu je bila nešto šiljasto od kamena. Takav alat se pojavio pre 8,000 do 4,000 godina, u poznom periodu rodovske zajednice. Kineski arheolozi su bili iskopali takve kamene igle. U periodu Proleća i jeseni (770 pre n.e.- 476 pre n.e.), medicina se postepeno odricala mađije, pojavljivali su se profesionalni lečnici. U knjizi Čunćiu Zuoši Džuan ( Chun Qiu Zuo Shi Zhuan) je zabeleženo da je lečnik Ji Huan u lečenju vojvode Đinga spomenuo akupunkturu i paljenje kože moksom.

U periodu Zaraćenih kraljevina i dinastije Zapadni Han (476 pre n.e.- 25 n.e.), zahvaljujući napretku tehnike topljenja železa, pojavilo se sve više igala od metala. Metalne igle mogu da ubodu telo dotle kamene ne mogu. Zatim u dinastiji Istočni Han i periodu Tri kraljevine pojavili su se mnogi lečnici koji su znali odlično akupunkturu. Knjiga Dženđiu Điajiđin Zhen Jiu Jia Yi Jing, koju je sastavio Huangpu Mi, prva je sistematska monografija posvećena akupunkturi. Kasnije u dinastiji Đin i periodu Jug i Sever (256 n.e.- 589 n.e.), napisano je znatno više monografija o akupunkturi. Takođe u ovom periodu akupunktura je počela da se uvede u Koreji i Japanu.

U dinastijama Sui i Tang (581 n.e.- 907 n.e.), akupunktura je postala specijalizovana medicinska grana. U imperatorskoj medicinskoj ustanovi akupunktura je bila otvorena kao obavezni predmet. U 16. veku, akupunktura je uvedena i u Evropi. Ali u zadnjoj kineskoj dinastiji Ćing, pažnja je bila posvećena lekovima, uz omalovažavanje akupunkture.

Posle proglašenja nove Kine 1949. akupunktura je poprimila veliki razvitak. Sada u svakoj bolnici kineske medicine funkcioniše po jedno odeljenje za akupunkturu, a ima više od 2,000 takvih bolnica. Akupuntura se primenjuje u kliničkoj praksi, a može biti primenjivana u svim sistemima čovekovog tela. U naučnom istraživanju akupunkture, stečen je veliki broj vrednosnih podataka o njenoj regulativnoj ulozi, smanjivanju bola i jačanju imunitetnog sistema , stečeni su i vrednosni podaci u istraživanju čovekovih kanala u medicinskom pogledu, kao i veza između akutačaka i unutrašnjih organa.