China ABC

Metodi postavljanja dijagnoze

U tradicionalnoj kineskoj medicini, lečnici koriste raznovrsne metode za postavljanje dijagnoze da dobiju potpunu i detaljnu informaciju o pacijentu radi valjanog lečenja. Oni koriste svoje organe za čulna opažanja, takođe razgovaraju sa njima ili njihovim rođacima. U postavljanju dijagnoze oni koriste osmatranje, osluškivanje i onjušenje , ispitivanje, osećanje i opipanje pulsa.To su četiri glavna metoda, svaki ima svoju osobenu funkciju. Pomoću njih, lečnici u kliničkoj praksi mogu da naprave pravilnu analizu bolesti.

Osmatranje

Za osmatranje se veruje da je čovekov spoljni izgled tesno povezan sa njegovim unutrašnjim organima. Ako nešto u unutrašnjem organu nije u redu, to mora da bude odraženo u njegovim načinu ispoljavanja osećanja kao i u izgledu. Prema tome, lečnici mogu da kroz osmatranje spoljnog izgleda naprave analizu ovih promena unutrašnjih organa.

Osluškivanje i onjušenje

U osluškivanju i onjušenju lečnici pokušavaju da dijagnosticiraju bolest pomoću slušanja bolesnikovog glasa i mirisa sekreta i sluza. Slušajući bolesnikov glas, lečnici mogu ne samo da otkriju promene glasnog organa, već i promene drugih unutrašnjih organa. U osluškivanje su uključeni govorni glas, disanje, kašalj, hm i podrigivanje.

Lečnici takođe mogu da onjuše miris od pacijenta. Veruje se , ukoliko virus napada telo čoveka, čovekovi unutrašnji organi i krv će biti izloženi negativnom uticaju, te će njegova tečnost i sluz odisati na gadan miris.

Ispitivanje

Pomoću ispitivanja, lečnici razgovaraju sa pacijentom ili nekom koji znaju bolesti da bi saznali kako je bolest nastala i razvijala se, a takođe trenutne simptome i kako je lečeno. Ovaj metod je koristan kada nema očiglednih simptoma iz pacijentovog spoljnog pogleda. U ovom slučaju, ispitivanje će pomoći lečnicima da dobiju neophodnu informaciju. Takođe pomoću ispitivanja, lečnici mogu da dobiju posrednu informaciju vezanu sa bolestima, kao što su pacijentov dnevni život, radna sredina, navika ishrane i bračno stanje.

Osećanje i opipanje pulsa

Lečnici ovim metodom osećaju i opipaju puls pacijenata.Veruje se da se promena unutra čoveka takođe odražava u promeni aktivnosti pulsa. Ponekad lečnici pritiskuju pacijenta po koži određenih tačaka da utvrdi prirodu i ozbiljnost bolesti u njegovom određenom delu.