China ABC

Projekti medjunarodne saradnje žena

 

Zahvaljujući produbljivanju medjunarodnih kontakata tokom poslenjih godina, sve više kineskih organizacija žena je počelo da kosristeći projekte medjunarodne saradnje i naprednu medjunarodnu ideju reši praktična pitanja kineskih žena. U proteklih 5 godina,Svekineska federacija žena aktivno razvijala saradnju sa brojnim medjunarodnim organima.Ona je poboljšavanjem zdravstvenog stanja žena, opismenjivanjem, kreditiranjem male visine i na druge načine igrala dobru ulogu za poboljšavanje uslova opstanka i razvoja žena i dece. Kao rezultat toga je Svekineska federacija žena je nazvan najboljim partnerom saradnje.

Tokom poslednjih godina, kineske organizacije žena su vodile efikasnu medjunarodnu saradnju sa odgovarajućim medjunarodnim organizacijama žena. To su:

Pravni projekat žena Kine i Kanade ( 1998. godine )

Novčana sredstva projekta saradnje je isporučio Kanadski medjunarodni program za razvoj, a Svekineska federacija žena i akademija kanadskih gradskih naselja zajedno realizuju ovaj projekat saradnje. Cilj realizacije ovog projekta je da žene u osnovnim organizacijama ovladavaju što više pravnih znanja i podižu sposobnost njihovih korišćenja u praksi kako bi još bolje očuvale svoja zakonita prava i interese.

Projekat za borbu protiv trgovine ženama i decom u subregionu Mekonga

To je projekat medjunarodne saradnje. Medjunarodna organizacija radnika je pružila pomoć, a Svekineska federacija šena sprovodi u kineskoj provinciji Junnan. Tokom sprovodjenja ovog projekta lokalna vlada je preduzela mere za podizanja kulturnog nivoa žena, jačanje njihove pravne svesti, povećanje samoodbrabene sposobnosti. Kao rezultat toga je umnogome smanjen rizik omamljenja i stvorilo uslove za njihov sopstveni razvoj.

PROJEKTI MEDJUNARODNE SARADNJE ŽENA

Projekat za pomoć otpuštenim radnicama u rezapošljavanju i stvaralaštvu

Ovo je projekat trostrane saradnje Svekineske federacije žena, Programa OUN za razvoj i Australijskog medjunarodnog programa za razvoj. Od avgusta 1999.godine, otkad je počela realizacija ovog projekta, kreditiranjem od male visine i otvaranjem Tianđinskog uslužnog centra za žene pomaže otpuštenim i siromašnim ženama. Tokom tri godine 6 hiljada žena je dobilo radno mesto. Ovaj projekat saradnje ne samo što je rešio pitanje zapošljavanja i razvoj žena, već isporučio argumente za izradu politiku o reformi u oblastima zapošljavanja i kreditiranja od male visine.

Projekti saradnje za pomoć ženskoj deci

Svekineska federacija žena odvojeno je razvijala saradnju sa UNICEF-om, Britanskom medjunarodnom institucijom za razvoj i drugim multilateralnim i bilateralnim organima za pomoć ženskoj deci u kineskim siromašnim područjima.

Projekat saradnje sa UNICEF-om ima za cilj izmenu stare ideje i nezdravne akcije o precenjivanju muške , a omalovažavanju ženske dece.

Projekat saradnje sa Velikom Britanijom za pomoć omladinkama u siromašnim područjima u zapadnom delu Kine je stavio akcenat rada na podizanje njihove sposobnosti učešća u lokalnoj privredi i društvenom razvoju.

Nemačka fondacija Deser je 20 omladinki iz zapadnog dela Kine pružala novčanu pomoć za tehnološku obuku u provinciji Šandongu. One su brzo ovladale tehnologijom proizvodnje.

Od 1999. godine putem medjunarodne saradnje u Kini je osnovano mnogo osnovnih škola «Prolećni pupoljak» i istoimenih grupa koje pomažu maloletnicama da povrate u školske klupove. Jedan prijatelj iz Japana je poklonio Kini više od 100 osnovnih škola « Prolećni pupoljak» u vrednosti od 32 miliona kineskih juana.