China ABC

Kontakti izmedju kineskih i stranih žena

 

Od juna 1995.godine otkada je Svekineska federacija Žena kao prva u Kini nevladina organizacija dobila kompetenciju da učestvuje u raznovrsnim skupovima OUN, ova federacija je aktivno učestvuje u delatnostima OUN i medjunarodnim multilateralnim delatnostima i poslala svoje predstavnike da učestvuju u brojnim skupovima OUN, kao što su: konferencija komisije za ljudska prava , konferencija komisije za socijalini položaj žena, specijalno zasedanje OUN posvećeno pitanjima žena, vanredno zasedanje OUN posvećenop pitanjima dece, svetski samit o održljivim razvoju i drugo. U ovim delatnostima,Svekineska federacija žena je dala svoj doprinos zaštiti svetskog mira i interesa zemalja u razvoju, kao i stvari globalnih žena.

Kineska organizacija žena u potpunosti razvija prednosti narodne diplomatije. Ona je razvijala raznovrsne razmene i saradnju sa inostranstvom. Sada Svekineska federacija žena je uspostavila prijateljske veze sa 700 organizacija žena i dece iz 151 zemlje i uspešno je organizovala 4. Svetsku konferenciju žena, simpozijum o pitanjima žena Kine i EU, Konferenciju ženskih rukovodilaca APEK-a i druge multilateralne medjunarodne skupove ,te Svekineska federacija žena je postala uticajna medjunarodna organizacija žena.