China ABC

Ravnopravno pravo braka i porodice

 

Ogromna većina od 350 miliona kineskih porodica je osnovana po slobodno izjavljenoj volji jednog lica ženskog pola i drugog lica muškog pola pred nadležnim organom lokalne vlade. Porodični odnosi su ravnopravni i skladni. Žena u potpunosti uživa lično pravo i pravo na imovinu.

Aprila 2001.godine, stalni komitet Svekineskog narodnog kongresa je objavio izmenjeni Zakon o braku. U novom Zakonu o obraku je zabranjen duplibrak, brakolomstvo i porodično nasilje, uspostavljen brak bez efekta i sistem o nadoknadi štete od razvoda, kao i usavršen sistem imovine u braku što je ojačalo intenzitet suzbijanja akcija koje podrivaju brak i porodicu i zaštitilo položaj žena u braku i porodici.

Radi uspostavljanja ravnopravnih. skladnih i civilizovanih bračnih i porodičnih odnosa u Kini je osnovana koordinaciona grupa za stvaranje u celoj zemlji najboljih civilizovanih porodica. Ova grupa je sastavljena od 18 vladinih i nevladinih organizacija. Godine 2000. Svekineska federacija žena i Državni zavod za statistiku su vodile zajedničko ispitanje o društvenom položaju kineskih žena. Rezultati ispitivanja su pokazali da 93.2 odsto gradskih i seoskih žena je izrazilo veliko zadovoljstvo ili zadovoljastvo prema svom braku i porodici.