China ABC

Obezbednja zdravstvena zaština žena

 

Tokom poslednjih godina zdravstveno stanje kineskih žena je očigledno poboljšano. Do 2002.godine, pokrivenost zdravstvene zaštine trudnih žena je dostigla 86 odsto. Stopa porodjaja u bolnici je dostigla 78.8 odsto,što je za 12 odsto više nego pre 5 godina. Mortalitet trudnih žena je od 63.6 na 100 hiljada u 1997.godini je snižen na 50.2 na 100 hiljada u 2002. godini. Prosečni vek života žena je 73.6 godina, odnosno za 3.8 godina je iznad muškaraca.

U kineskim selima je u osnovi formirana mreža seoske higijenske usluge. U periodu od 2000.do 2001.godine, Centralna i lokalne vlade su u 12 provincije, pokrajine i gradu pod direktnom upravom Centralne vlade razvijale projekat za smanjenje mortaliteta trudnih i porodjajnih žena i eliminisanje tetanusa novorodjenčadi. Ujedno su jačale izgradnju ginekološkog odeljenja seoskih ambulanta u siromašnjim područjima i jačale obuku medicinskih službenika. Kao rezultat toga je u tim područjima mortalitet trudnih i porodjajnih žena snižen na 37.28 na 100 hiljada u toku dve godine.

Aprila 2001.godine. kineski državni savet je obnarodovao « Pravilo NR Kine o realizaciji zakona o zdravstvenoj zaštiti žena i dece». U ovom dokumentu je još jednom jasno potvrdjeno da institucije za zdravstvenu zaštitu treba da ženama i decama isporuče uslugu u vezi sa njihovim zdravljem i u celoj zemlji razvijaju lekarski pregled čestosretne bolesti kod žana. Do 2002.godine u Kini postoji 3067 institucija za zdravstvenu zaštitu žena i dece.

Kineska vlada posvećuje veliku pažnju preventivi i lečenju Side i obnarodovala « Kineski sredoročni i dugoročni program za preventivu i kontrolu Side» ( 1998-2010) i « Kineski akcioni program za obuzdavanje i sprečavanje Side» (2001-2005). Vlade na raznim nivoima pridaju veliki značaj propagandi medju ženama i dinejdžerima znanja o sprečavanju Side i polne bolesti.