China ABC

Svekineska federacija žena

 

Svekineka federacija žena je socijalna narodna organizacija žena pripadnika svih narodnosti iz raznih krugova cele zemlje koje se pod rukovodstvom Komunističke partije Kine ujedinjuju za dalju emancipaciju.Ova organizacija ima opširnu zaspupljenost, masovnost i socijalnost. Svekineska federacija žena predstavlja most i sponu koji povezuje KP Kine i kinesku vladu sa ženama, ujedno i jedan od važnih socijalnih oslonaca državne vlasti. Ova federacija je osnovana marta 1949.godine. Njeno bivše ime je bilo « Svekineska demokratska federacija žena». Godine 1957. ona je preimenovana kao «Federacija žena NR Kine», a godine 1978. opet je preimenovana kao današnja « Svekineska federacija žena». Osnovna funkcija ove organizacije je : Ujedinjuje se, mobiliše široke mase kineskih žena da učestvuju u privrednoj izgradnji i društvenom razvoju, zastupa i zaštiti interese žena i unapredjuje ravnopravnosti izmedju muškaraca i žena.