China ABC

Verski običaj tibetskih stanovnika

Tibetski narod uživa potpunu slobodu religijske vere. Većina pripadnika narodnosti Tibeta veruje budističku religiju iz Tibeta. Istovremeno, još mali broj stanovnika veruje islamsku i katoličku veru. Trenutno u Tibetu ima više od 1700 mesto za aktivnosti budističkih vernika, i 46 hiljada buda, četiri džamije i oko 3000 islamskih vernika i jedna katolička crkva sa 700 vernika.

Običaji i navike tibetskog naroda su poštovani i očuvani. Narodnost Tibeta ima kao druge nacionalne manjine, pravo i slobodu da živi i vodi društvene aktivnosti prema tradicionalnim običajima. Sem toga, oni takođe su povukli savremenu kulturu i način zdravog života.

(dobra Idelja)