China ABC

Budistička vera iz Tibeta i lamaistički hram

Budistička vera iz Tibeta je različita od budističke vere pošto njen izvor je Tibeta i zbog toga je dobijena naziv lamaistizam.

Pod uticajem indijske i bidističke vere narodnosti Han, hrami u Tibetu su osnovno izgrađeni prema formi dvorca narodnosti Han. Tamošnji hrami su pokažu misterioznu boju putem specijalnog arhitekturnog stila i boje.

(Lama)