China ABC

Narodnost Menba

 

Narodnost Menba je drevna narodnost koji živi na tibetskom zaravanu. Ova narodnost glavno se bavi poljoprivredom. Sem toga, oni takođe posluju stočarstvo, šumarstvo, lovoprivredu i zanatstvo. Pripadnici narodnosti Menba obično obuču crveno nacionalno nošnje. Žene nose narukvice, miđuše i druge nakite. A muškaroci onično nose nože sa sobom. Svi pripadnici Menba vole da piju rakiju. Njihova glavna hrana je pirinač, kukurus i pšenica. Većina narodnosti Menba veruje budističku religiju.