China ABC

Istorija i postojeće stanje

Do naše ere, predaci nacionalne manjine Zang koji stanuju na zaravanu već su imali veze sa pripadnicima narodnosti Hana u unutrašnjem delu Kine. Posle dugo vremena, broja plemena koji žive na ovom području su se ujedinila i postavila sadašnja nacionalna manjina Zang.

Na početku sedam era, više od tristogodišnja otcepljivana situacija i konfuzija na srednjem delu Kine je završena. Istovremeno, tibetski nacionalni heroj Sona Zan Kan Bu je zvanično osnivao kraljevinu Tufan i izabrao Lasa kao glavni grad. Song Zan Kan Bu je aktivno izvukao savremene proizvodne tehnologije i političke i kulturne plodove sa dinastijem Tang i održao prijateljske odnose sa Tangom u oblasti politike, privrede i kulture.

U sredini trinaestog veka, tibetsko područje je zvanično učvršćeno u kinesku teritoriju. Posle toga, Tibet je stalno pod kontrolom centralne vlade iako se u Kini desilo nekoliko zamena centralnih vlasti.

Posle osnivanja dinastije Ćing 1644. godine, centralna vlada je jačala upravljanje Tibetom. 1727. godine, dinastija Ćing je uputila ministara u Tibet i u ime centralne vlade i nadzira tibetsku lokalnu vladu.

1949. godine, Kineska narodna republika Kine je osnivana. Centralna vlada je prema tibetskoj istoriji i aktuelnom stanju preduzela orijentaciju mirnog oslobođenja. Centralna vlada je, izlazeći u susret željama tibetskih stanovnika vodila demokratsku reformu u Tibetu, anulirala feutalno robovsko uređenje i oslobodila miliona roba. Posle nekoliko godišnjeg stabilnog razvoja, Tibet je septembra 1965. godine zvanično postao tibetansku autonomnu pokrajinu.