China ABC

Geografsko stanje

Geografsko stanje

Tibetski zaravan poseduje niz sopstvenih prirodnih karaktera i ima važan položaj u poređenju sa drugim područjima zaravana na svetu. Neki ljudi nazovu tibetski zaravan trećim polom zbog njegove visine i hladne klime. Prosečna visina Tibeta je više od 4000 metara i na zaravanu se nalazi mnogo planina sa visinom između 6000---8000 metara. Prosečna temperatura na zaravanu je ispod nula, čak i u najvrućim periodu prosečna temperatura je ispod deset stepena. Sem toga, tibetski zaravan je najmlađi zaravan na svetu i takođe je izvorište mnogo azijskih reka.